23 / 28
Panorama ruin getta wykonana ze skrzyżowania ulic Gęsiej i Zamenhofa. (cz. 1/2)
+

© Henry N. Cobb