25 / 28
Skrzyżowanie ulic Gęsiej i Zamenhofa. Obecnie w tym miejscu znajduje się Muzeum Historii Żydów Polskich.
+

© Henry N. Cobb