27 / 28
Okolice skrzyżowania ulic Andersa i Świętojerskiej.
+

© Henry N. Cobb