28 / 28
Zbieg ulic Chmielnej i Wielkiej w pobliżu zburzonego Dworca Głównego.
+

© Henry N. Cobb