3 / 28
Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Nowego Światu.
+

© Henry N. Cobb