4 / 28
Perspektywa ulicy Szpitalnej w kierunku placu Napoleona (dzisiaj pl. Powstańców Warszawy). W oddali widoczny wieżowiec "Prudential".
+

© Henry N. Cobb