5 / 28
Ruiny budynku Poczty Głównej przy pl. Napoleona (dziś pl. Powstańców Warszawy). Obecnie w tym miejscu stoi gmach Narodowego Banku Polskiego.
+

© Henry N. Cobb