9 / 28
Panorama wschodniej pierzei pl. Napoleona (dziś pl. Powstańców Warszawy). Obecnie w tym miejscu stoi gmach Narodowego Banku Polskiego. (cz. 1/2)
+

© Henry N. Cobb