6 / 9
Przed wstąpieniem do karmelu, 1931.
+

©KNA-Bild/CIRIC