4 / 7
Z ramionami rozłożonymi jak na krzyżu ojciec Pro modlił się za tych, którzy mieli dokonać na nim egzekucji: „Mój Boże, miej litość nad nimi. Mój Boże, błogosław im. Panie, Ty wiesz, że jestem niewinny. Z całego serca wybaczam moim wrogom”.
+