5 / 16
Czas jest najbardziej pożądany przez ludzi światowych w chwili śmierci, ale go nie dostaną. Św. Alfons Luguori
+