7 / 16
Czas spożytkowany na chwałę Boga i zdrowie duszy nigdy nie jest czasem straconym. Św. Ojciec Pio
+