Aleteia

audiencja generalna

Franciszek: Nie obawiajmy się dyskutowania z Bogiem

Bóg Abrahama staje się „moim Bogiem”, Bogiem mojej osobistej historii, który kieruje moimi krokami, który mnie nie opuszcza. Stawiam pytanie sobie i wam: czy mamy to doświadczenie Boga? – …

Papież: Zawsze i mimo wszystko należy dążyć do pokoju

"Prawdziwy szalom i prawdziwa równowaga wewnętrzna wypływają z Chrystusowego pokoju, który pochodzi z Jego krzyża i rodzi nową ludzkość, ucieleśnioną w nieskończonej liczbie świętych …

Franciszek: „Ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga”

Papież zachęcił zgromadzonych, by nie stawiali przeszkód Bożej kreatywności, ale rozpoznali i sprzyjali wciąż nowym drogom, poprzez które Chrystus Zmartwychwstały wylewa swego Ducha na …

Franciszek: pełnienie dzieła Bożego wymaga cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy

Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.

Papież: Trzeba ewangelizatorów, aby Ewangelia znów nawodniła ziemie, gdzie wyschły korzenie chrześcijańskie

Również dzisiaj trzeba ewangelizatorów żarliwych i twórczych, aby Ewangelia dotarła do tych, którzy jeszcze jej nie znają, i aby mogła ponownie nawodnić ziemie, na których wyschły …

Czy Bóg wodzi nas na pokuszenie? Papież Franciszek wyjaśnia

O tym, że Bóg nie pragnie upadku człowieka i jest z nim w godzinie próby mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież kontynuował cykl katechez o Modlitwie …

Papież Franciszek zawierzył Polaków opiece Matki Bożej

Na znaczenie synowskiej relacji z Bogiem jako punktu wyjścia modlitwy chrześcijańskiej wskazał Ojciec Święty podczas pierwszej w roku 2019 audiencji ogólnej.

Franciszek: Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia

„W naszych czasach, zwłaszcza w Europie, jesteśmy świadkami pewnego rodzaju «wynaturzenia» Świąt Bożego Narodzenia w imię fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są chrześcijanami. Bez …

Twoja dusza jest duszą wiosny czy jesieni? Pytanie papieża, na które trzeba odpowiedzieć

Franciszek: Chciałbym wam teraz zadać pytanie - niech każdy odpowie w swoim sercu w milczeniu, ale niech odpowie: czy jestem mężczyzną, kobietą, chłopakiem, dziewczyną wiosny czy jesieni?

Franciszek: Chrześcijanie mają być pocieszycielami i obrońcami ubogich

„Chrześcijan może siać gorycz, może siać obawę, ale to nie jest chrześcijańskie. Jeśli tak czynisz, to nie jesteś dobrym chrześcijaninem” – mówił papież w katechezie.

1 2 3 5