Aleteia

biblia

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [27 marca]

Przeczytaj o obietnicy, którą zostawił nam Bóg.

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [26 marca]

Pamiętaj o tych słowach z Biblii, gdy czujesz samotność, lęk i strach...

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [25 marca]

Czy jesteś otwarta/otwarty na przyjęcie Chrystusa w swoim życiu? Przeczytaj ten fragment Biblii.

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [24 marca]

Myślisz, że wszyscy o Tobie zapomnieli? Czujesz samotność? Przeczytaj ten fragment Biblii.

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [23 marca]

Słowa otuchy i pokrzepienia z Biblii. Przeczytaj!

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [22 marca]

Jak wielkie jest miłosierdzie Pana Boga? Przeczytaj ten fragment Biblii.

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [21 marca]

Czy pozwolisz Bogu współdziałać z Tobą dla Twojego szczęścia?

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [19 marca]

Zadaj sobie pytanie o to, kim jesteś wobec innych ludzi. Przeczytaj ten krótki cytat z Biblii.

Cytat z Pisma Świętego dla Ciebie na dziś [18 marca]

Kilka słów otuchy i wsparcia, które możesz znaleźć w Biblii.