Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

eucharystia

Zaskakująca pomoc pastuszków z Fatimy na czas pandemii

Hiacynta Marto umarła w samotności. Jej rodzina i bliscy nie mogli być przy niej z powodu restrykcji związanych z pandemią. Przed śmiercią pragnęła tylko przyjąć Eucharystię, ale nawet …

Cud św. Januarego: nigdy wcześniej nie czekano tak bardzo na ten moment

Od stuleci „cud krwi” dokonuje się zwykle trzy razy w roku. Między innymi w pierwszą niedzielę maja. Tym razem wyjątkowo wierni nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Miska, woda, ręcznik i chleb. Wielki Czwartek w domu [poradnik paraliturgiczny]

Dziś obmycie nóg nie odbędzie się w kościołach. Dziś wykonajcie ten obrzęd w waszych domach. Umyjcie sobie nawzajem nogi! Jak to zrobić? Tłumaczymy krok po kroku.

Alan Ames o Eucharystii. „Jeśli pożywiasz się Ciałem i Krwią Jezusa, staniesz się jak On”

W czasie głodu eucharystycznego przypomnijmy sobie, jak wielką wartość ma ten sakrament. Mistyk Alan Ames objawia, co Niebo mówi o Eucharystii i przypomina, że tylko poprzez nią możemy w …

Ks. Guz nie podporządkował się poleceniu biskupa. Jest oficjalne pismo upominające

W dniu wczorajszym drogą pocztową i mailową zostało wysłane do ks. Guza pismo urzędowe sygnowane przez abp. Stanisława Budzika.

Apokalipsa? Karzący Bóg? Episkopat wskazuje na błędne postulaty „pseudoreligijnych interpretatorów”

„Szkodliwe jest powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa …

Wypowiedzi ks. Guza stoją w sprzeczności z katolicką nauką o przeistoczeniu

„Ksiądz arcybiskup wzywa ks. prof. Guza, aby jak najszybciej sprostował wypowiedzi niezgodne z katolicką nauką o Eucharystii” – pisze wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Grzechy czasu zarazy: lekceważone lub niezauważone

Zacznij od sumiennego mycia rąk. Czy wiesz, że nad swoją umywalką sprawujesz w ten sposób święte i powszechne kapłaństwo Ludu Bożego?

Czy przyjmując Komunię św., można się zarazić wirusem? O przeistoczeniu i wystawianiu Boga na próbę

Wszelkie nawoływania do ignorowania zaleceń przyjmowania Komunii na rękę w imię „wiary” i „zaufania” Chrystusowi, który „nie zaraża” są w rzeczywistości nie tylko aktem …

Dlaczego mszę świętą rozpoczyna procesja?

Procesja na wejście ma szerokie znaczenie symboliczne i przypomina, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem na wyżyny Nieba.

1 2 3 11