Aleteia

eucharystia

Alan Ames o Eucharystii. „Jeśli pożywiasz się Ciałem i Krwią Jezusa, staniesz się jak On”

W czasie głodu eucharystycznego przypomnijmy sobie, jak wielką wartość ma ten sakrament. Mistyk Alan Ames objawia, co Niebo mówi o Eucharystii i przypomina, że tylko poprzez nią możemy w …

Ks. Guz nie podporządkował się poleceniu biskupa. Jest oficjalne pismo upominające

W dniu wczorajszym drogą pocztową i mailową zostało wysłane do ks. Guza pismo urzędowe sygnowane przez abp. Stanisława Budzika.

Apokalipsa? Karzący Bóg? Episkopat wskazuje na błędne postulaty „pseudoreligijnych interpretatorów”

„Szkodliwe jest powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa …

Wypowiedzi ks. Guza stoją w sprzeczności z katolicką nauką o przeistoczeniu

„Ksiądz arcybiskup wzywa ks. prof. Guza, aby jak najszybciej sprostował wypowiedzi niezgodne z katolicką nauką o Eucharystii” – pisze wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Grzechy czasu zarazy: lekceważone lub niezauważone

Zacznij od sumiennego mycia rąk. Czy wiesz, że nad swoją umywalką sprawujesz w ten sposób święte i powszechne kapłaństwo Ludu Bożego?

Czy przyjmując Komunię św., można się zarazić wirusem? O przeistoczeniu i wystawianiu Boga na próbę

Wszelkie nawoływania do ignorowania zaleceń przyjmowania Komunii na rękę w imię „wiary” i „zaufania” Chrystusowi, który „nie zaraża” są w rzeczywistości nie tylko aktem …

Dlaczego mszę świętą rozpoczyna procesja?

Procesja na wejście ma szerokie znaczenie symboliczne i przypomina, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem na wyżyny Nieba.

Co mi, jako księdzu, pomaga dobrze przeżyć mszę świętą?

Liturgia jest formą grzeczności wobec Pana Boga. Mnie jako księdzu, pamięć o tej prostej prawdzie bardzo pomaga w przeżywaniu mszy. O Niego tu chodzi, nie o mnie. Wszystko, co robię w trakcie …

Znak krzyża na początku mszy: jeśli wykonamy go z pietyzmem, obejmie całe nasze ciało

Jesteśmy wówczas przytulani przez Boga. W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec wybiega naprzeciw syna, rzuca mu się na szyję i przytula go. Krzyż Jezusa Chrystusa jest przytuleniem …

Dlaczego ksiądz podczas mszy świętej wrzuca fragment hostii do kielicha?

W trakcie tego rytuału nie są wypowiadane żadne słowa, łatwo go przeoczyć także dlatego, że trwa bardzo krótko. Działanie to jednak jest niezwykle symboliczne.