Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

komentarz do Ewangelii

Kim jest Duch Święty, który do nas przychodzi? [komentarz do Ewangelii]

Kim jest Ten, który w biblijnych obrazach ukazany jest jako ogień, wiatr, woda, tchnienie życia, gołębica?

Do nieba, czyli dokąd? [komentarz do Ewangelii]

Ewangelia Mateusza, której zakończenie słyszymy w tym roku w czasie mszy świętej w uroczystość Wniebowstąpienia, nie mówi bezpośrednio o fakcie wstąpienia Jezusa do nieba.

Dlaczego Jezus nazywa nas, dorosłych, sierotami? [komentarz do Ewangelii]

W drodze do życia wiecznego podobni jesteśmy do dzieci, nieustannie potrzebujących opieki i wsparcia. Mimo swej dorosłości i posiadanych zdolności, nie jesteśmy samowystarczalni. On to …

Z Nim jest prawdziwe życie, mocniejsze niż śmierć i bez lęku. On cię poprowadzi! [komentarz do Ewangelii]

O czym może myśleć człowiek, wiedząc, że przeżywa ostatni dzień swojego życia? Mając ponadto świadomość, że następnego dnia śmierć przyjdzie w straszliwych męczarniach, w wielkim …

Bóg nigdy nie rezygnuje z tych, których kocha [komentarz do Ewangelii]

Wypełnia się słowo proroka. Bóg – dobry Pasterz – oddaje życie swoje za owce. Paradoksalnie, objawia to, stając się Barankiem złożonym w ofierze za grzechy świata.

Jezus może pokonać nasze zamknięcie [komentarz do Ewangelii]

Taka jest reakcja ludzi wobec wydarzeń, które przeżywają jako swoją klęskę. Zamknąć drzwi. W swoich obawach, w niepewności, w trosce o swoje życie. Gdy lęk nie pozwala wyjść na …

Jezus chce, by to kobiety zaniosły wieść o zmartwychwstaniu [komentarz do Ewangelii]

Apostołowie zamknęli się ze strachu w wieczerniku. Pozostali uczniowie rozpierzchli się w popłochu, jak ci dwaj uciekający do Emaus. Kobiety zachowują się inaczej.

Niedziela Zmartwychwstania: biegniemy do grobu Jezusa, by ujrzeć i zrozumieć

Po co właściwie Maria Magdalena poszła do grobu Jezusa? Spotkanie z tą, którą tradycja nazwie później „apostołką apostołów” musiało być szokiem dla Jana i Piotra.

Skupieni na rozczarowaniu, pełni lęku – nie jesteśmy jak uczniowie? Komentarz do Ewangelii

Przerażająco brzmią słowa ewangelicznej relacji, ukazujące zachowanie apostołów w chwili pojmania Jezusa: „Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”.

1 2 3 19