Aleteia

komentarz do Ewangelii

Bóg nigdy nie rezygnuje z tych, których kocha [komentarz do Ewangelii]

Wypełnia się słowo proroka. Bóg – dobry Pasterz – oddaje życie swoje za owce. Paradoksalnie, objawia to, stając się Barankiem złożonym w ofierze za grzechy świata.

Jezus może pokonać nasze zamknięcie [komentarz do Ewangelii]

Taka jest reakcja ludzi wobec wydarzeń, które przeżywają jako swoją klęskę. Zamknąć drzwi. W swoich obawach, w niepewności, w trosce o swoje życie. Gdy lęk nie pozwala wyjść na …

Jezus chce, by to kobiety zaniosły wieść o zmartwychwstaniu [komentarz do Ewangelii]

Apostołowie zamknęli się ze strachu w wieczerniku. Pozostali uczniowie rozpierzchli się w popłochu, jak ci dwaj uciekający do Emaus. Kobiety zachowują się inaczej.

Niedziela Zmartwychwstania: biegniemy do grobu Jezusa, by ujrzeć i zrozumieć

Po co właściwie Maria Magdalena poszła do grobu Jezusa? Spotkanie z tą, którą tradycja nazwie później „apostołką apostołów” musiało być szokiem dla Jana i Piotra.

Skupieni na rozczarowaniu, pełni lęku – nie jesteśmy jak uczniowie? Komentarz do Ewangelii

Przerażająco brzmią słowa ewangelicznej relacji, ukazujące zachowanie apostołów w chwili pojmania Jezusa: „Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”.

Jesteśmy – jak Łazarz – w grobie. A Jezus do nas woła: wyjdź na zewnątrz! [komentarz do Ewangelii]

Franciszek mówił: „W naszych rodzinach jedną z rzeczy, która boli najbardziej jest to, kiedy słyszymy: »Czy tobie na mnie nie zależy?«. To zdanie boli i rozpętuje burze w sercach. Musiało …

Abraham: Kto z nas dzisiaj gotów byłby na tak radykalny krok?

Tam, w Charanie, czterdzieści wieków temu Abram-Abraham wyruszył jako pierwszy z ludzi drogą wiary. Nie wiedział, dokąd idzie. Zaufał bezgranicznie słowu Pana.

Dlaczego Jezus nie chciał zostać królem świata? Pierwsze kuszenie Chrystusa [komentarz do Ewangelii]

Na początku swej drogi Pan Jezus otrzymuje od diabła atrakcyjną propozycję. Subtelny projekt osiągnięcia dobra. Korzyści. Spełnienia. Niech karmi głodnych. Niech jako Mesjasz objawia swą …

Niejeden kaznodzieja próbował złagodzić te słowa Jezusa. Ale to na nic [komentarz do Ewangelii]

Wzywa On swoich uczniów do tego, by w świecie pełnym podziałów, nienawiści i przemocy, gdzie każdy gotów jest do walki o swoją „słuszną sprawę”, byli tymi, na których panująca …