Aleteia

Konferencja Episkopatu Polski

Sekretarz generalny episkopatu: apeluję o szacunek dla oponentów, spokój i zdrowy rozsądek

„Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich polityków i dziennikarzy o merytoryczne, konstruktywne i uczciwe wymienianie poglądów oraz ich relacjonowanie” – napisał bp Artur Miziński.

Apostazja ks. Cieleckiego. Komunikat Episkopatu dot. wspólnot św. Szarbela

„Ufamy, że członkowie Domów Modlitwy św. Szarbela pozostaną w jedności z Kościołem katolickim, będąc jego wiernymi świadkami” – napisali w komunikacie członkowie Komisji Nauki Wiary …

„Naganne i niezgodne z misją Kościoła”. Episkopat i Jasna Góra reagują na niedzielny incydent

„Jeżeli w jakimś miejscu, w kościele lub budynku parafialnym, pojawia się przypadek agitacji wyborczej, należy uznać to za naganne i niezgodne z misją Kościoła” – przypomniał rzecznik …

Prymas Polski i sekretarz episkopatu odpowiadają na oskarżenia

Biskup kaliski opublikował list, w którym zawarte są oskarżenia dotyczące prymasa Polski oraz niektórych decyzji episkopatu. Publikujemy głosy odpowiadające na te oskarżenia i tłumaczące …

Biskupi: Zachęta do wyjścia z wirtualnego łączenia się duchowo

Prosimy, by wierni w miarę możliwości, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i przepisów, ale korzystali z sakramentów świętych, szczególnie spowiedzi i Eucharystii - powiedział …

3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Maryi

Polska już kilkukrotnie była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą ojczyznę.

Biskupi z wszystkich diecezji na terenie Polski udzielili dyspensy od udziału w niedzielnej mszy świętej

Episkopat zarekomendował udzielenie dyspensy osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy …

Ślub kościelny poza świątynią? Nowe przepisy o przygotowaniu do małżeństwa

Uwaga! Zmieni się miejsce spisywania protokołu przedślubnego. Znamy też datę wejścia przepisów w życie.

Przewodniczący Episkopatu: pomoc ubogim to czysto ewangeliczny nakaz

Jako uczniowie Jezusa staramy się podążać Jego śladami i czujemy się powołani do angażowania we wspieranie tych, którzy potrzebują naszej pomocy - podkreśla abp Stanisław Gądecki.

Wytyczne Episkopatu dot. oskarżeń wobec duchownych zostały poprawione

Dane kontaktowe delegata mają być podane na stronie internetowej. Należy podać adres poczty elektronicznej, bezpośredni telefon oraz adres umożliwiający bezpośrednie spotkanie. O powołaniu …

1 2 3 7