Aleteia

nauka Kościoła

Pojawiły się błędy doktrynalne. Jak Kościół radzi sobie z pandemią?

Głosicielami błędnych teorii bywały nawet uznane autorytety teologiczne. Pandemia z jednej strony skłoniła ludzi wierzących do pogłębienia życia duchowego, z drugiej obnażyła zakamuflowane …

Apokalipsa? Karzący Bóg? Episkopat wskazuje na błędne postulaty „pseudoreligijnych interpretatorów”

„Szkodliwe jest powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa …

Nowy dogmat maryjny? Jest postulat do papieża

Postulat ogłoszenia piątego dogmatu maryjnego argumentują m.in. potężną walką duchową, jaka toczy się obecnie na świecie i w której olbrzymią rolę odgrywa wstawiennictwo Maryi.

Część z nas, katolików, to osoby homoseksualne. Świadectwo z wnętrza Kościoła

Osoby homoseksualne są zachęcane do uczestnictwa w życiu wspólnoty Kościoła. Znam gejów, którzy żyją w zgodzie z nauką chrześcijańską. Znam takich, którym to nie wychodzi. Znam też …

Ekskomunika, suspensa i inne kary kościelne. Za co, kiedy i dla kogo?

Na katolika może zostać nałożona ekskomunika mocą samego prawa, czyli bez ingerencji władzy kościelnej - automatycznie, gdy dopuści się określonych czynów. Jakich?

Która płeć jest lepsza? Rozmowa ze specjalistą od teologii ciała

Takie rozumienie komplementarności: sfera publiczna dla mężczyzny, prywatna dla kobiety, zostało w sposób radykalny przekroczone expressis verbis w teologii Jana Pawła II, który wielokrotnie …

Co Kościół mówi o jedzeniu zwierząt i o przemyśle mięsnym? Tłumaczy Tomasz Mantyk OFMCap.

„To nie jedzenie mięsa jest naszym problemem, ale to, że bywa ono ważniejsze niż osoba, z którą je spożywamy”. O kupowaniu kurczaków, konsumpcyjnej mentalności, która szkodzi nam …

Papież Franciszek zmodyfikował nauczanie o karze śmierci. Dlaczego i na czym polega zmiana?

Jak zmiana, którą wprowadził obecny papież ma się do nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI? I co, gdy w sytuacji wyjątkowej izolacja mordercy nie jest możliwa?

Jak zmierzyć „ciężkość grzechu”? Warte przemyślenia fragmenty „Veritatis splendor”

Czym jest grzech śmiertelny? Czy wolno czynić niewielkie zło, żeby osiągnąć większe dobro? Czy wypełnianie przykazań to szczyt etyki chrześcijańskiej? Przeczytajcie, co o tym pisze Jan …

Papież modyfikuje nauczanie o karze śmierci. Zmiana w Katechizmie Kościoła Katolickiego

W Watykanie opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i zaaprobowane rzez Ojca Świętego nowe brzmienie numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci.