Aleteia

Pismo Święte

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [13 lipca]

Czym się karmisz? Pamiętaj o chlebie, który daje życie wieczne.

Papież: zawsze noście ze sobą Ewangelię i codziennie czytajcie fragment

- Myślę o Hagii Sophii i jestem bardzo zasmucony – tymi słowami Franciszek dał wyraz swemu zasmuceniu z powodu przekształcenia świątyni Hagia Sophia w Stambule w meczet.

Twoje życie nie wydaje plonu? Pamiętaj, że Siewca cały czas sieje! [komentarz do Ewangelii]

Po cóż rzucać nasiona w miejsca nierokujące żadnego plonu? Jaki sens ma oddawanie cennego ziarna wydziobującym je ptakom, odbierającym mu możliwość wzrostu kamieniom czy zagłuszającym je …

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [12 lipca]

Zobacz dziś jak wielką miłością obdarował cię Bóg Ojciec...

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [11 lipca]

Bracia, radujcie się! To i kilka innych zaleceń dziś znajdziecie w cytacie z 2 Listu do Koryntian św. Pawła.

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [10 lipca]

Poproś Boga, aby cię strzegł, jak mówi fragment z Psalmu 17.

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [9 lipca]

Dziś garść pięknych rad z Psalmu 37. Przeczytaj i żyj właśnie tak!

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [8 lipca]

Na twoich ustach niech będą słowa które znajdą uznanie u Boga...

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [7 lipca]

Prawo Boże krzepi, poucza, raduje serce i oświeca oczy. Przeczytaj cytat na dziś.

Cytat z Pisma Świętego dla ciebie na dziś [6 lipca]

Jesteś napełniony Duchem Świętym, a to oznacza konkretne wskazania jak żyć na codzień - przeczytaj cytat który o tym mówi.