Aleteia

św. Michał Archanioł

Wybawiciel dusz z czyśćca. O tym, jak św. Michał Archanioł ratuje ludzkie dusze

Święty Anzelm powie: Książę zastępów anielskich jest wszechpotężny w czyśćcu i może towarzyszyć duszom wiernych, których sprawiedliwość i świętość Wszechmocnego pozostawiła w …

Gargano. Niezwykła góra poświęcona św. Michałowi Archaniołowi

Ta góra to miejsce, gdzie swoją obecność zaznaczył „strażnik Bożego tronu” i „pogromca Szatana”.

Modlitwa do św. Michała Archanioła. Dlaczego Jan Paweł II zachęcał do jej odmawiania?

100 lat po tym, jak Leon XIII napisał swoją słynną modlitwę, Jan Paweł II wzywał katolików do odnowienia zwyczaju jej odmawiania.