Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

świętość

„Przebaczam, ale nie mogę ci tego zapomnieć”. Siostra Borkowska komentuje

Pustelnicy przyszli do pewnego znanego starca i zapytali go, jak mają osiągnąć doskonałość. A on, zamiast im powiedzieć, że przecież już są doskonali, mówi: „Przebaczajcie swoim …

Jak rozeznać powołanie? Nie oczekuj cudów, obserwuj znaki

Nie należy oczekiwać, że Bóg dotrze do nas w jakiś nadzwyczajny sposób. Ten Boży głos trzeba umieć uchwycić i rozpoznać ze zwyczajnych znaków obecnych w codzienności, w których wola …

Kard. Wyszyński: można pełnić ważne funkcje i dążyć do świętości

Prymasowi zawdzięczamy udział w budowaniu lobby, które doprowadziło do wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zawdzięczamy również to, że pokazuje nam, że pełniąc różne ważne funkcje, …

Życie w rytmie Stwórcy i stworzenia. Plan dnia, który otwiera na Boga

Rytm czasu, regulujący życie mnichów, to porządek natury. Mnisi przeżywają swój dzień w harmonii z naturą i jej rytmem. Badania wykazały, że ludzie, którzy żyją we wspólnocie religijnej …

John Henry Newman: anglikański ksiądz, który wybrał katolicyzm i znalazł odpowiedź na bezbożne czasy

Newman mówił, że „każde dziecko, dobrze znające katechizm, jest, nawet nie wiedząc o tym, prawdziwym misjonarzem”. Relacja z Bogiem musi mieć solidną intelektualną podbudowę. Bez tego …

Bł. August Czartoryski. Książę, który porzucił wszystko i został salezjaninem

Gdy się urodził, wszyscy widzieli w nim szansę na ciągłość rodu i planowali świetlaną karierę polityczną. Punktem zwrotnym w życiu księcia Augusta Czartoryskiego było spotkanie z ks. …

Paulina Jaricot: Kobieta, która poruszyła świat. Jej misyjne dzieła kwitną do dziś

To z jej pomysłów zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne oraz Koła Żywego Różańca. Stworzyła ogólnoświatowy system modlitwy i wspierania misji, chociaż żyła w XIX wieku i nie znała …

Ojciec Solanus Casey: Cuda amerykańskiego o. Pio

Ojciec Solanus Casey z trudem przeszedł przez seminarium. Jako kapłan nie mógł spowiadać ani głosić kazań. Uznano, że nie ma do tego wystarczających zdolności intelektualnych. Ale mimo to, …

O. Papczyński wymienia łaski nadzwyczajne, jakimi Bóg może obdarzać tych, którzy są z Nim zjednoczeni

Zdaniem świętego człowiek każdego stanu w Kościele jest nie tylko powołany do świętości, ale jest także powołany do życia mistycznego. Co więcej, jest mistyczną świątynią Boga.

S. Borkowska OSB: Nie będzie świętym ten, kto dąży do świętości…

Nie jest wszystko jedno, czy mówimy „Bóg” czy „religia”; czy mówimy „Chrystus” czy „chrześcijaństwo”.

1 2 3 11