Aleteia

4 świętych na 4 beznadziejne sytuacje oraz modlitwy za ich wstawiennictwem

4 SAINTS
Udostępnij

Kłopoty małżeńskie, choroby nowotworowe, bezrobocie i inne poważne problemy – nasze modlitwy w tych sprawach mają moc zanosić do Boga ci czterej święci.

Kłopoty małżeńskie

Pięć stuleci przed Henrykiem VIII na tronie angielskim zasiadał inny król, który starał się zachowywać zalecenia Kościoła katolickiego. To św. Edward Wyznawca. Edward poślubił Edith, córkę Godwina, jednego z najpotężniejszych dostojników angielskich tego okresu. Wielu historyków wskazuje, że Edith była kobietą swarliwą i często wybuchała gniewem. Osoby przeżywające kłopoty w swoich małżeństwach czy będące w separacji ze współmałżonkiem modlą się często o uzdrowienie ich związków za wstawiennictwem świętego króla Edwarda.

Przesławny święty Edwardzie,
okazywałeś oddanie Bogu cierpliwie, łagodnie i z hojnością. 
Daj mi służyć, abym jak Ty umacniał Królestwo Boże
swoją cierpliwą modlitwą i dobroczynnością.
Wstaw się za moją prośbą, która mnie samemu wydaje się niemożliwa do spełnienia
(
w tym miejscu przedstaw swoją prośbę).
Ufny w Twoje wstawiennictwo, składam swą prośbę w Twoich rękach.
Amen.

 

Bezrobocie

Żyjący w XVI stuleciu św. Kajetan był prawnikiem, a później został księdzem. Sprawował swoją posługę wśród ubogich i założył bank świadczący im pomoc poprzez uczciwe pożyczki. Bank ten został ostatecznie przemianowany na Banco di Napoli.

Przesławny święty Kajetanie, który przez swoją ufność w Bogu dla zapobieżenia naszym potrzebom i przyniesienia ulgi w niedostatkach bliźnich, znajdowałeś zawsze otwarty skarbiec Bożej Opatrzności, uproś dla nas świętą troskę szukania najpierw Królestwa Bożego, abyśmy byli pewni jej pomocy w naszych potrzebach.

O wielki święty, nazywany przez wszystkie narody Świętym od Opatrzności Bożej, ponieważ w cudowny sposób przychodzisz z pomocą tym, którzy Cię z ufnością wzywają w swoich potrzebach, uproś u Boga w naszych teraźniejszych trudnościach skuteczną pomoc, która będzie dla nas wszystkich rękojmią szczęścia wiecznego. Amen.

 

Patron spraw trudnych i beznadziejnych

Jeden z 12 powołanych przez Chrystusa apostołów, Juda, był często zapominany w historii z powodu swojego imienia. W języku łacińskim brzmi ono „Judas”, co powodowało mylenie go z Judaszem Iskariotą. Często chrześcijanie bali się do niego modlić, żeby przez przypadek nie wezwać wstawiennictwa zdrajcy Jezusa. Z tego właśnie powodu Juda Tadeusz jest patronem wszelkich spraw beznadziejnych i znany jest z niezliczonej ilości cudów, które miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu.

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją.
Amen.