Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

 1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
 2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
 3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
 4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
 5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Czym jest nabożeństwo sześciu niedziel ku czci św. Alojzego Gonzagi?

ALOYSIUS GONZAGA
Udostępnij

Ten patron studentów był jezuickim księdzem o delikatnym zdrowiu. Zmarł w wieku zaledwie 23 lat, opiekując się chorymi. Wyrzekł się swego szlachetnego pochodzenia, by móc studiować i opiekować się potrzebującymi. Zostawił po sobie ciekawe nabożeństwo.

Alojzy Gonzaga

Święty Alojzy Gonzaga, jezuita żyjący w XVI wieku, jest szeroko znany jako „patron chrześcijańskiej młodzieży”.

Urodzony w szlachetnej rodzinie, w młodym wieku Alojzy wyrzekł się tytułu i prawa do spuścizny. W wieku 17 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i niósł pociechę ofiarom dżumy w Rzymie, starając się zadbać o wszelkie potrzeby chorych. Właśnie zaraziwszy się dżumą, umarł w wieku 23 lat.

W celu rozpowszechnienia nabożeństwa do tego młodego świętego papież Klemens XII przyjął w XVIII w. zbiór modlitw i medytacji, które obejmowały sześć kolejnych niedziel. „Raccolta” – papieski zbiór modlitw i odpustów – tak wyjaśnia wymogi dotyczące odprawiania tego szczególnego nabożeństwa:

Aby uzyskać odpust zupełny, konieczne jest, aby sześć niedziel następowało po sobie oraz żeby odprawiający nabożeństwo wierny, w duchu prawdziwej pokuty, odbywszy spowiedź i przyjmując regularnie Komunię świętą, pobożnie medytował, głośno odmawiał modlitwy oraz zaangażował się w inne dzieła pobożności chrześcijańskiej ku czci Świętego.

 

Nabożeństwo sześciu niedziel

Nabożeństwu poświęcono kilka pozycji książkowych, wskazując, jakie przykładowe pobożne ćwiczenia mają być wykonane w trakcie kolejnych sześciu niedziel.

 1. Pierwsza niedziela skupia się na Najświętszej Maryi Pannie i Niepokalanemu Poczęciu. Ćwiczenia w tygodniu: każdego dnia odmawiajcie różaniec i proście Maryję o pokazanie sensu każdej tajemnicy różańcowej w waszym życiu.
 2. Druga niedziela dotyczy pokory. Ćwiczenia w tygodniu: odmawiajcie codziennie „Magnificat”, ponieważ nie ma lepszej modlitwy o pokorę niż ta. Starajcie się w tym tygodniu z pokorą akceptować wasze codzienne krzyże.
 3. Trzecia niedziela poświęcona jest pokucie. Ćwiczenia w tygodniu: raz dziennie znajdźcie sobie jedną często zażywaną przyjemność, której się pozbawicie tego dnia dobrowolnie. I nikomu o tym nie mówicie.
 4. Czwarta niedziela bierze za cel czystość. Ćwiczenia w tygodniu: Nie idźcie w tym tygodniu na żadne kompromisy z jakąkolwiek nieczystością. Nie można pozostać długo czystym bez pomocy. Proście zatem codziennie Najświętszą Matkę oraz św. Alojzego, by wypraszali wam u Boga łaskę wytrwania w czystości.
 5. Piąta niedziela skupia się na miłości do Boga. Ćwiczenia w tygodniu: jeśli możecie, codziennie przystępujcie w tym tygodniu do Komunii świętej – sakramentu Miłości. Jeśli nie macie takiej możliwości, wzbudźcie przynajmniej takie pragnienie: przyjęcia duchowo Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bo gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
 6. Szósta niedziela dotyczy miłości bliźniego. Ćwiczenia w tygodniu: przeczytajcie fragment Listu św. Pawła do Rzymian – rozdział 12, wersy od 6 do 21. I rozważając to słowo, badajcie swe sumienie. Św. Alojzy żył w pełni tym słowem. Proście go, by pomagał wam żyć nim w podobny sposób.

Nabożeństwo sześciu niedziel jest jednym ze sposobów zbliżenia się do św. Alojzego i wejścia z nim w relację. Celem nabożeństwa jest, by po 6 niedzielach wypracować nowe nawyki i rozwinąć cnoty. Święty Alojzy jest znakomitym przykładem nie tylko dla młodych ludzi, ale dla każdego, kto chce być „jak dziecko” i wejść do Królestwa Niebieskiego.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail