Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 24/04/2024 |
Św. Jerzego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Specjalne modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

Wikipedia | Domena publiczna

Ks. Wojciech Kućko - 15.08.18

O wierność Bogu, o zachowanie czystości, o świętość życia, o dobrą śmierć, o dar mądrości, o miłość do Maryi – o to wszystko możesz modlić się przez pośrednictwo tego świętego.

Patron Rzeczpospolitej

Stanisław Kostka, urodzony w Rostkowie na północnym Mazowszu w 1550 r., jako pierwszy z jezuitów, jeszcze przed samym założycielem Ignacym Loyolą, już w 1605 r. został ogłoszony błogosławionym. W 1674 r., po wielu prośbach królów Polskich, Klemens X ogłosił bł. Stanisława Kostkę patronem Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś w 1726 r. Benedykt XIII kanonizował go wraz z Alojzym Gonzagą, innym młodym naśladowcą św. Ignacego.


ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

Czytaj także:
Św. Stanisław Kostka zdradził prosty, choć wymagający przepis na świętość. Może wypróbujemy?

10 sierpnia 1568 r. nowicjusz Stanisław, zmorzony chorobą, napisał list do Matki Bożej, prosząc Ją, by mógł umrzeć w dniu Jej Wniebowzięcia. Jego pragnienie spełniło się – odszedł pięć dni później, 15 sierpnia. Pogrzeb młodego szlachcica z Rostkowa zgromadził w Rzymie tysiące wiernych różnych stanów, którzy widzieli w jego życiu szczególny znak działania Bożej Opatrzności.

Zdeterminowany w realizacji powołania zakonnego, wierny Jezusowi i Maryi, pozostaje do dziś patronem dzieci i młodzieży szukającej głosu powołania. Przez wieki bronił Polskę i Europę od najazdu Turków. Pomódl się do niego, byś umiał trwać w swoim powołaniu!

Modlitwy do św. Stanisława Kostki

Antoni Julian Nowowiejski w książeczce do nabożeństwa “Z Jezusem”, wydawanej od 1911 r., zawarł Litanię do św. Stanisława Kostki oraz trzy modlitwy, które potem zostały rozpowszechnione w poniższej formie. Niezwykle żywe były listopadowe nowenny ku czci świętego, przeniesione w XX w. na wrześniowe tridua.

Oto 6 specjalnych modlitw za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki:

Akt oddania Bogu za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

Boże, Ty jesteś miłością i chcesz, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Dziękujemy Ci za to, że w Synu Twoim i przez Niego dokonało się nasze całkowite pojednanie z Tobą.

Wpatrzeni w przykład św. Stanisława Kostki, pragniemy kochać Cię i jak on iść tam, dokąd nas zawiedziesz. Niech ożywi się w nas wiara w Kościół święty, który, jak mawiał nasz Patron, „zwycięża, gdy jest ranny; i wtedy się Go rozumie, kiedy się Go poznaje, wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się Go pragnie”.

Panie, Boże nasz, przez przyczynę świętego Stanisława, zechciej przyjąć nasz umysł, aby zawsze szukał i odnajdywał Ciebie; nasze serce, aby coraz bardziej otwierało się ku Tobie i napełniało Twoją miłością i naszą wolę, byśmy byli mocni i konsekwentnie kierowali się w życiu Ewangelią. Niech spełnią się w nas słowa Świętego: „chociaż by się los chwiał, będę stał mocno”.

Pragniemy, za przykładem Stanisława, serdecznie ukochać Matkę Twojego Syna, Matkę wierzących, Królową Mazowsza, bo Ona wskazuje drogę do Zbawiciela. Niech nasze oddanie zaniesie przed Twoje oblicze Pan nasz Jezus Chrystus, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.
Czytaj także:
„O dobra Matko, strzeż mnie jako Twojej własności”. Akt pełnego zawierzenia Maryi

Litania do św. Stanisława Kostki

Litania została zatwierdzona przed Świętą Kongregację Obrzędów reskryptem z dn. 6 grudnia 1967 r. i opublikowana przez Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego dn. 12 stycznia 1968 r. w Miesięczniku Pasterskim Płockim.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej, módl się za nami.

Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa,

Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Stanisławie, wierny Synu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie,

Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami,

Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania,

Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności,

Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy,

Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości,

Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców,

Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa,

Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości,

Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego,

Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany,

Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył,

Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał,

Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony,

Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział,

Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie,

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił,

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował,

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej,

Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza,

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli, uproś nam u Boga.

Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali,

Abyśmy cnoty Twe naśladowali,

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy bez Sakramentów św. z tego świata nie zeszli,

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego

W: I ukazał mu Królestwo Boże

Módlmy się. Boże, który wśród wielu cudów Swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając, zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


JEZUS NA KRZYŻU

Czytaj także:
Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary. Wspaniała modlitwa za naszych księży

Tags:
jezuicimodlitwamodlitwy na różne okazjeświęci
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail