Aleteia

Intencja papieska na maj: módlmy się za Kościół w Afryce

Udostępnij

W maju papież Franciszek modli się za Kościół w Afryce. Prosi, aby był zaczynem jedności pomiędzy wszystkimi zamieszkującymi narodami, a także znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Ojciec Święty w majowym wideo papieskim przekonuje:

Podziały etniczne, językowe i plemienne w Afryce można przezwyciężyć
poprzez promowanie jedności w różnorodności.

Zwraca także uwagę na wielkie zaangażowanie misjonarzy działających na Czarnym Lądzie oraz dziękuje im:

Pragnę podziękować zakonnicom, księżom, świeckim oraz misjonarzom za ich
pracę na rzecz dialogu i pojednania pomiędzy różnymi grupami afrykańskiego
społeczeństwa.

Wzywa nas w końcu wszystkich do tego, by łączyć się we wspólnej modlitwie za tamtejszy Kościół:

Módlmy się w tym miesiącu, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków
Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla
tego kontynentu.

Według danych opublikowanych w Roczniku Papieskim z 2018 roku, Afrykę zamieszkuje 17,6 proc. światowej populacji katolików.

To, co jest charakterystyczne dla tamtejszego Kościoła katolickiego to dynamizm: liczba jego wyznawców na tamtym kontynencie bardzo szybko rośnie. Z 185 milionów w 2010 roku do ponad 228 milionów w 2016 roku (co oznacza względny skok o 23,2 proc.).

Demokratyczna Republika Konga stała się krajem afrykańskim z największą liczbą ochrzczonych katolików – liczba ta opiewa w tej chwili na ponad 44 miliony osób. Kolejne miejsce zajmuje Nigeria z 28 milionami ochrzczonych. Ponadto, liczba ta stale rośnie w takich krajach jak Uganda, Tanzania czy Kenia.

To właśnie kraje afrykańskie są tymi, które coraz bardziej potrzebują posługi duszpasterskiej.