Aleteia
środa 21/10/2020 |
Bł. Jakuba Strzemię
Duchowość

Nabożeństwo Słowa Bożego na środę II tygodnia Wielkanocy przeżywaną w domu

JEZUS I NIKODEM

Wikipedia | Domena publiczna

Chrystus i Nikodem, Fritz von Uhde (1848–1911)

Redakcja - publikacja 21.04.20

Świętowanie Paschy rozciąga się na cały okres wielkanocny, czyli na siedem tygodni aż do Zesłania Ducha Świętego. Aleteia codziennie będzie wam proponować, by ten czas paschalny uświęcać domową celebracją Słowa Bożego.

Instrukcja:

 • Nabożeństwo można odprawić w dowolnym momencie dnia.
 • Ten sposób odprawienia nabożeństwa wymaga obecności co najmniej dwóch osób.
 • Najlepiej odprawić je w gronie rodziny.
 • Prosty krzyż czy krucyfiks powinien znajdować się w pokoju.
 • Zapalamy jedną lub kilka świec, które ustawiamy na niepalnym podłożu.
 • Jeśli mamy ogród, zerwijmy kilka kwiatów, ten akcent podkreśli radosny wymiar Wielkanocy.
 • Wyznaczamy osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczamy, kto czyta poszczególne czytania.
 • Przygotowujemy wcześniej modlitwę wiernych i wyznaczamy osobę, która ją przeczyta lub wypowie z serca.
 • Możemy przygotować też odpowiednie pieśni.


RODZAJE MODLITWY

Czytaj także:
Krótki przewodnik po sposobach modlitwy

* * *

Środa II tygodnia Wielkiej Nocy

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał”

Wszyscy siedzą, a prowadzący mówi:

Bracia i siostry,

Kościół w dzisiejszej liturgii zaprasza nas do śpiewu:

„Panie, oznajmię imię Twoje braciom moim”.

I oto w pierwszym czytaniu

anioł powierza identyczną misję apostołom,

których uwalnia z ich więzienia:

„Idźcie i głoście ludowi wszystkie słowa tego życia!”.

To ta sama misja, którą Jezus zmartwychwstały

powierzył Apostołom przed wstąpieniem do Ojca,

mówiąc im: „Wy jesteście świadkami tego”.

Zatem, bracia i siostry,

przesłanie paschalne zostałoby poważnie umniejszone,

gdybyśmy odebrali mu jego dynamizm misyjny.

Każdego roku obchody paschalne

przywracają nam ten dynamizm,

ożywiając tę pewność,

iż „tak Bóg umiłował świat,

że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Bóg tak umiłował świat – cóż to znaczy?

Świat, bracia i siostry,

cały świat,

nie tylko moją małą osobę

ani nie małą grupkę wtajemniczonych.

Świat to cała ludzkość, kosmos,

wszechświat widzialny i niewidzialny,

całe stworzenie!

W istocie Bóg dał swojego jedynego Syna nie po to,

aby sądził cały świat

i aby tylko niewielka liczba została usprawiedliwiona,

ale po to, aby przez Niego świat, cały świat

mógł zostać ocalony.

Bracia i siostry,

to słowa nadziei silniejszej niż wszystkie próby,

silniejszej niż śmierć sama w sobie,

to słowa nadziei wbrew wszelkiej nadziei

– i to my jesteśmy jej świadkami dla całej ludzkości!

I podobnie, kiedy otworzą się drzwi naszego zamknięcia,

nie zapominajmy nigdy o tym,

co anioł Pana powie do nas:

„Idźcie, a tam, gdzie będziecie,

ogłaszajcie wszystkim słowa życia wiecznego”.

Pauza 

Panie Jezu, teraz – gdy nie możemy

uczestniczyć w ofierze Twego życia poprzez celebrację Eucharystii,

jeszcze bardziej niż zwykle oczekujesz od nas,

byśmy wchodzili w tajemnicę Twej Ofiary

oraz kochali naszych bliźnich,

jak Ty nas umiłowałeś.

Po 3 minutach ciszy wszyscy wstają i robią znak krzyża, mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen.

Prowadzący kontynuuje:

By przygotować się na przyjęcie Słowa Bożego

i by nas ono uzdrowiło,

uznajmy, że jesteśmy grzeszni.

Odmawiamy modlitwę pokutną, np.:

Prowadzący: Zmiłuj się nad nami, Panie.

Reszta: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Prowadzący: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Reszta: I daj nam swoje zbawienie.

Mówimy albo śpiewamy:

Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami

Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami

MODLITWA

Prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący i wieczny Boże,

Ty, którego możemy nazywać naszym Ojcem,

spraw, aby w naszych sercach wzrastał duch synostwa,

byśmy pewnego dnia byli zdolni wejść do dziedzictwa,

które jest nam obiecane.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana.

Czytający stoi, reszta wiernych siedzi.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich [Dz 5, 17-26]

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia». Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali.

Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo».

Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich nie ukamienował.

Oto Słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

Czytający lub śpiewający psalm stoi, reszta siedzi.

PSALM Ps Ps 34 (33)

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

lub: Alleluja

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren

EWANGELIA

Wszyscy wstają. Ewangelia jest odczytywana. By podkreślić wielkanocną radość, śpiewamy Alleluja.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Słowa Ewangelii według świętego Jana [J 3, 16-21]

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Wszyscy siadają. Żadna aklamacja nie kończy czytania Ewangelii, a prowadzący powtarza ostatnie wersety, podając je wszystkim jak echo do rozważania w ciszy:

Pozwólmy, aby w całej głębi naszych serc

rozbrzmiewało słowo Jezusa,

które Kościół proponuje nam w tym dniu:

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał…

5 minut poświęcamy na medytację i ciszę.

Wszyscy wstają, a prowadzący inicjuje Modlitwę Pańską.

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Następnie prowadzący zachęca do przekazania sobie znaku pokoju:

Połączyliśmy nasze głosy z Chrystusem, by modlić się do Ojca. Jesteśmy synami w Synu. W miłości, która nas łączy, odnowieni przez Słowo Boże, przekażmy sobie znak pokoju, znak komunii, który otrzymujemy od Boga.

W zależności od sytuacji przekazujemy sobie znak pokoju przez podanie dłoni lub ukłon. Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności.

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca.

W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu.

Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć.

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Niech się tak stanie.

Pauza

W głębi serca pozwólmy,

by rosło w nas pragnienie jedności z Jezusem

w komunii sakramentalnej.

I by Jego miłość zaczęła działać w naszym życiu.

Byśmy kochali innych, jak on nas umiłował.

Cisza przez 5 minut sam na sam z Jezusem.

Można w tym czasie wykonać pieśń dziękczynną.

Wstajemy i odmawiamy modlitwę:

Miłujący Ojcze,
niech łaska misterium paschalnego
obfituje w nas i owocuje;
Ty postawiłeś nas na drodze ku niebu,
pomóż nam odpowiedzieć na Twoją miłość.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Amen.

Wszyscy zwracają się do krzyża i składają ręce.

Prowadzący wypowiada formułę błogosławieństwa:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech zawsze wierny Bóg

pozwoli nam przez nasze życie

ukazywać ducha ofiary, współczucia i miłości,

jaki był w Jezusie Chrystusie.

W jedności Ducha Świętego

oddajemy chwałę Bogu,

Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa,

teraz i na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wszyscy kończymy modlitwą:

Niech na nas spłynie łaska Boża,

I mieszka w nas na zawsze. Amen. 

Wszyscy robią znak krzyża.

Rodzice mogą teraz również naznaczyć czoła swych dzieci znakiem krzyża. 

Możemy zakończyć celebrację, śpiewając Regina Caeli lub inną radosną pieśń maryjną.

Regina Caeli, laetare, alleluia!

Quia quem meruisti portare, alleluia!

Resurrexit, sicut dixit, alleluia!

Ora pro nobis Deum, alleluia!

Królowo nieba, wesel się, alleluja!

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!

Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja!

Módl się za nami do Boga, alleluja!

Aby kontynuować świętowanie tego dnia, zachęcamy do odkrycia wspaniałej tradycji odmówienia Liturgii Godzin.

Przez Okres Wielkanocny będziemy wam proponować kolejne formuły celebracji w domu, by towarzyszyć wam w świętowaniu okresu paschalnego – pomimo wszystko – na chwałę Bożą i dla zbawienia świata.

Zachęcamy również do korzystania z darmowych zasobów modlitewnych na stronie MAGNIFICAT.

Wesprzyj Aleteię!

Jeśli czytasz ten artykuł, to właśnie dlatego, że tysiące takich jak Ty wsparło nas swoją modlitwą i ofiarą. Hojność naszych czytelników umożliwia stałe prowadzenie tego ewangelizacyjnego dzieła. Poniżej znajdziesz kilka ważnych danych:

 • 20 milionów czytelników korzysta z portalu Aleteia każdego miesiąca na całym świecie.
 • Aleteia jest aktualizowana codziennie i publikowana w ośmiu językach: po francusku, angielsku, arabsku, włosku, hiszpańsku, portugalsku, polsku i słoweńsku.
 • Każdego miesiąca nasi czytelnicy odwiedzają ponad 50 milionów stron Aletei.
 • Prawie 4 miliony użytkowników śledzą nasze serwisy w social mediach.
 • W każdym miesiącu publikujemy średnio 2 450 artykułów oraz około 40 wideo.
 • Cała ta praca jest wykonywana przez 60 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu na kilku kontynentach, a około 400 osób to nasi współpracownicy (autorzy, dziennikarze, tłumacze, fotografowie).

Jak zapewne się domyślacie, za tymi cyframi stoi ogromny wysiłek wielu ludzi. Potrzebujemy Twojego wsparcia, byśmy mogli kontynuować tę służbę w dziele ewangelizacji wobec każdego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i w jaki sposób jest w stanie nas wspomóc.

Wesprzyj nas nawet drobną kwotą kilku złotych - zajmie to tylko chwilę. Dziękujemy!

Tags:
koronawirusliturgianabożeństwo
Modlitwa dnia
Dziś wspominamy świętego...

Top 10
Aleteia
Oczy Matki Bożej z Guadalupe. Jedna z najwięk...
MASS,YOUNG CHILD
Anna O'Neil
List do rodziców, którzy zabierają na mszę sw...
Bluźniercze graffiti na murze kościoła
Lucandrea Massaro
Wypisali proaborcyjne grafitti na kościele. R...
RĄCZKA NIEMOWLAKA
Marta Brzezińska-Waleszczyk
Byłam świadkiem 45 minut życia. To była lekcj...
ANGEL,CHILD,STATUE
Philip Kosloski
Mamo, martwisz się o swoje dzieci? Módl się t...
Redakcja
Cytat z Biblii dla ciebie na dziś [18 paździe...
MODLITWA
Christine Stoddard
Żyjesz w ciągłym napięciu? Poznaj 5 modlitewn...
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail