Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 21/03/2023 |
Św. Mikołaja z Flüe
Aleteia logo
Pod lupą
separateurCreated with Sketch.

Prześladowania religijne w 2021 roku wyglądają inaczej [raport]

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN

Kent Johansson | Shutterstock

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - 04.05.21

Tegoroczny raport „Wolność religijna na świecie” wskazuje, że wolność religijna jest poważnie naruszana w co trzecim kraju świata.

Wielki Post to również czas jałmużny. W tym szczególnym okresie prosimy cię o wsparcie, które umożliwi nam dalszą ewangelizację i wlewanie nadziei w serca czytelników.

Kliknij, aby wesprzeć

15. edycja raportu opracowanego przez międzynarodową katolicką organizację charytatywną i papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), wskazuje, że wolność religijna jest poważnie naruszana w co trzecim kraju na świecie. Z badań wynika, że w latach 2018-2020 to podstawowe prawo nie było przestrzegane w 62 (31,6%) ze 196 krajów świata.

W 26 z tych krajów ludzie cierpią z powodu prześladowań, a w 95% z nich sytuacja w okresie objętym badaniem uległa dalszemu pogorszeniu. Dziewięć krajów pojawia się w tej kategorii po raz pierwszy: siedem w Afryce (Burkina Faso, Kamerun, Czad, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Mali i Mozambik) i dwa w Azji (Malezja i Sri Lanka).

Radykalizacja Afryki

Statystyki odzwierciedlają jeden z głównych wniosków zawartych w dokumencie: radykalizację kontynentu afrykańskiego, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej i Wschodniej, gdzie nastąpił dramatyczny wzrost obecności grup dżihadystycznych. Naruszenia wolności religijnej – w tym skrajne prześladowania, takie jak masowe zabójstwa – mają obecnie miejsce w 42% wszystkich krajów afrykańskich: Burkina Faso i Mozambik to tylko dwa jaskrawe przykłady.

Radykalizacja dotyczy nie tylko kontynentu afrykańskiego: raport ujawnia powstanie ponadnarodowych sieci islamskich rozciągających się od Mali do Mozambiku w Afryce Subsaharyjskiej, przez Komory na Oceanie Indyjskim, aż po Filipiny na Morzu Południowochińskim, których celem jest utworzenie tak zwanego „transkontynentalnego kalifatu”.

Wykorzystanie technologii cyfrowej

Raport zwraca też uwagę na inny nowy trend: wykorzystywanie technologii cyfrowej, sieci cybernetycznych i masowej inwigilacji opartej na sztucznej inteligencji (AI) oraz technologii rozpoznawania twarzy w celu zwiększenia kontroli i dyskryminacji w niektórych narodach o najgorszych wskaźnikach wolności religijnej. Najbardziej widoczne jest to w Chinach, gdzie Komunistyczna Partia Chin prześladuje grupy religijne za pomocą 626 milionów kamer inwigilacyjnych i skanerów smartfonów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Również grupy dżihadystów wykorzystują technologię cyfrową do radykalizacji i rekrutacji zwolenników.

Badania wykazały, że w 42 krajach (21%) wyrzeczenie się lub zmiana religii może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i/lub społecznych, począwszy od ostracyzmu w rodzinie, a skończywszy nawet na karze śmierci.

Przemoc seksualna

Raport podkreśla i potępia wzrost przemocy seksualnej stosowanej jako broń przeciwko mniejszościom religijnym – przestępstwa wobec kobiet i dziewcząt, które są uprowadzane, gwałcone i zmuszane do konwersji.

Obecnie około 67% ludności świata, czyli około 5,2 miliarda ludzi żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej, w tym w krajach o największej liczbie ludności – Chinach, Indiach i Pakistanie. W wielu z nich głównym celem represji są mniejszości religijne. Według raportu nasiliły się również prześladowania religijne ze strony autorytarnych rządów. Promowanie supremacji etnicznej i religijnej w niektórych krajach Azji, w których większość stanowią hinduiści i buddyści, doprowadziło do dalszego ucisku mniejszości, często sprowadzając ich członków do roli obywateli de facto drugiej kategorii. Najbardziej skrajnym przykładem są Indie, ale podobna polityka stosowana jest między innymi w Pakistanie, Nepalu, Sri Lance i Myanmarze.

„Uprzejme prześladowania”

W raporcie stwierdza się, że na Zachodzie nastąpił wzrost tzw. „uprzejmych prześladowań” – termin ten został użyty przez papieża Franciszka, aby opisać, jak nowe normy i wartości kulturowe wchodzą w głęboki konflikt z prawami jednostki do wolności sumienia i sprowadzają religię „do zamkniętych pomieszczeń kościołów, synagog lub meczetów”.

Badania dotyczą również głębokiego wpływu pandemii COVID-19 na prawo do wolności religijnej. Ze względu na skalę sytuacji nadzwyczajnej rządy uznały za konieczne wprowadzenie nadzwyczajnych środków, w niektórych przypadkach stosując nieproporcjonalne ograniczenia kultu religijnego w stosunku do innych działań świeckich. W krajach takich jak Pakistan czy Indie, wstrzymano pomoc humanitarną wobec mniejszości religijnych. Pandemię wykorzystano również jako pretekst do napiętnowania niektórych grup religijnych za rzekome jej rozprzestrzenianie/spowodowanie, co zaobserwowano szczególnie w mediach społecznościowych.

Społeczność międzynarodowa milczy

Zastanawiając się nad znaczeniem ustaleń Raportu o Wolności Religijnej na świecie, Prezydent Wykonawczy PKWP (ACN International) dr Thomas Heine-Geldern stwierdził:

Niestety, pomimo – aczkolwiek ważnych – inicjatyw ONZ i obsadzenia stanowisk ambasadorów wolności religijnej, do tej pory odpowiedź społeczności międzynarodowej na przemoc na tle religijnym i prześladowania religijne w ogóle, można sklasyfikować jako zbyt małe i zbyt późne.

Opublikowany po raz pierwszy w 1999 r., ukazujący się co dwa lata raport analizuje, w jakim stopniu podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej, chronione na mocy artykułu 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jest respektowane względem wszystkich religii w 196 krajach świata.

#StandUpforReligiousFreedom #WobronieWolnościReligijnej

Czym jest Raport o Wolności Religijnej (RFR)?

20 kwietnia 2021 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) przedstawi 15. edycję „Raportu o Wolności Religijnej na Świecie” („Religious Freedom in the World Report”/RFR). Jest to jedyne tego typu opracowanie przygotowywane przez instytucję katolicką, które bada i analizuje sytuację dotyczącą wolności religijnej we wszystkich 196 krajach świata. Opracowanie obejmuje wszystkie religie i jest dostępne w sześciu językach. „Raport o Wolności Religijnej na Świecie” ukazuje się od 1999 roku co dwa lata i prezentowany jest w 23 biurach PKWP na całym świecie.

Poprzez niniejszy Raport Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie podkreślić wartość wolności religijnej jako fundamentalnego prawa człowieka (Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) i jednocześnie ostrzec przed poważnym pogorszeniem sytuacji w tym zakresie w wielu krajach świata. Dla milionów ludzi wszystkich wyznań na całym świecie religia jest przyczyną dyskryminacji, wykluczenia i prześladowań. Dlatego też pragnieniem PKWP jest, aby Raport ten podniósł świadomość potrzeby ich ochrony i obrony. W krajach, w których zagwarantowana jest wolność religijna, powstają podstawy do prawdziwie ludzkiego współistnienia, do czego wzywa papież Franciszek.

Wolność religijna: prawo podstawowe

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza:

Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów.

Do głównych źródeł naruszeń wolności religijnej należą: fundamentalizm islamski, rządy autorytarne, nacjonalizm etniczno-religijny, agresywna sekularyzacja.

Co nowego?

Raport zawiera mapę świata, na której kraje są sklasyfikowane według stopnia dyskryminacji i prześladowania na tle religijnym. Po raz pierwszy zawarto w nim sześć analiz regionalnych (196 krajów podzielono na sześć obszarów), które dostarczają istotnych wniosków na temat przestrzegania lub naruszania podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej.

Kolejną nowością jest zaklasyfikowanie krajów do nowej kategorii: „pod obserwacją”, obejmującej te państwa, w których stan wolności religijnej zaczyna być zagrożony.

Jak powstaje RFR?

W ciągu ostatnich dwóch lat każdy kraj został przeanalizowany (raporty krajowe) według ściśle określonych kryteriów i precyzyjnej metodologii przez 30 autorów: niezależnych ekspertów i zespoły badawcze z uniwersytetów i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Raport jest skierowany do dziennikarzy, nauczycieli akademickich, naukowców, polityków – zarówno wierzących, jak i niewierzących – aby zwrócić uwagę na to, jak ważna dla godności człowieka i pomyślnego rozwoju społeczeństw jest możliwość korzystania z tego podstawowego prawa.

Od 20 kwietnia 2021 r. z pełną wersją Raportu można zapoznać się na stronie:

Raport o Wolności Religijnej na Świecie jest narzędziem, dzięki któremu możemy podnieść głos w imieniu tych, którzy nie mają już możliwości zrobić tego sami i którzy są na całym świecie prześladowani za swoją wiarę – wyjaśnił dr Thomas Heine-Geldern, prezydent zarządzający papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International).

– Raport jest dla naszego stowarzyszenia narzędziem wsparcia Kościoła powszechnego i spełnieniem życzenia papieża Franciszka, aby „dać nowy impuls do obrony wolności religijnej i godności człowieka – tłumaczy dr Heine-Geldern. Wydawnictwo wpisuje się w jeden z podstawowych celów misji stowarzyszenia, które ma być źródłem informacji, modlitwy i czynnej miłości. Jak wyjaśnił dr Heine-Geldern, dzięki temu ACN „może rozpocząć dialog z wieloma naszymi współobywatelami, wzbudzić ich zainteresowanie i jednocześnie uwrażliwić na kwestię wolności religijnej.

PEŁNY TEKST RAPORTU 2021 znajdziesz TUTAJ

PODSUMOWANIE RAPORT 2021 W JĘZYKU POLSKIM

Tags:
chrześcijaństwoprześladowania
Wesprzyj Aleteię!

Jeśli czytasz ten artykuł, to właśnie dlatego, że tysiące takich jak Ty wsparło nas swoją modlitwą i ofiarą. Hojność naszych czytelników umożliwia stałe prowadzenie tego ewangelizacyjnego dzieła. Poniżej znajdziesz kilka ważnych danych:

  • 20 milionów czytelników korzysta z portalu Aleteia każdego miesiąca na całym świecie.
  • Aleteia ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i słoweńskim.
  • Każdego miesiąca nasi czytelnicy odwiedzają ponad 50 milionów stron Aletei.
  • Prawie 4 miliony użytkowników śledzą nasze serwisy w social mediach.
  • W każdym miesiącu publikujemy średnio 2 450 artykułów oraz około 40 wideo.
  • Cała ta praca jest wykonywana przez 60 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu na kilku kontynentach, a około 400 osób to nasi współpracownicy (autorzy, dziennikarze, tłumacze, fotografowie).

Jak zapewne się domyślacie, za tymi cyframi stoi ogromny wysiłek wielu ludzi. Potrzebujemy Twojego wsparcia, byśmy mogli kontynuować tę służbę w dziele ewangelizacji wobec każdego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i w jaki sposób jest w stanie nas wspomóc.

Wesprzyj nas nawet drobną kwotą kilku złotych - zajmie to tylko chwilę. Dziękujemy!

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail