Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 18/06/2024 |
Św. Elżbiety z Schönau
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 3 października

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
paul-zoetemeijer-fqa7yvnx280-unsplash.jpg

Paul Zoetemeijer | Unsplash | CC0

Redakcja - 03.10.22

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczór łagodnie spowija
Góry, doliny i pola,
Słońce zachodzi powoli,
Ale nazajutrz powróci.

Podziw przejmuje człowieka,
Kiedy ogląda Twe dzieła,
Boże, co dajesz swe prawa
Mrokom i jasnej światłości.

Wtedy, gdy ciemność ogarnie
Swoim milczeniem niebiosa,
Siły działania osłabną,
Człowiek znużony odpocznie.

Niechaj więc Słowo Przedwieczne,
Które jest blaskiem Twej chwały,
Serca strudzonych napełni
Szczęściem nadziei i wiary.

Psalm 62

Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze (Rz 15,13).

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.

Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Jak długo będziecie napadać na człowieka, †
przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, *
jak mur, który się wali?

Oto usiłują go poniżyć *
i kłamstwem się rozkoszują.

Błogosławią kłamliwymi ustami, *
a przeklinają w sercu.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W Bogu zbawienie moje i chwała, *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, †
przed Nim wylejcie wasze serca. *
Bóg jest naszą ucieczką!

Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, *
synowie mężów kłamliwi.

Unoszą się w górę na wadze, *
bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech.

Nie pokładajcie ufności w przemocy †
ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, *
do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.

Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, *
że moc należy do Boga.

I u Ciebie, Panie, jest łaska, *
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 1 P 5,5b-7

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Kantyk Maryi

Bóg okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wiekuisty Boże, dla Ciebie tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień, który przeminął, spraw, abyśmy pamiętali, że nasze życie jest podobne do kwiatu, który rozwija się rano, a wieczorem usycha.
– Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Boże udziel ludowi swojej manny, aby nie odczuwał głodu, daj mu żywej wody, aby nie pragnął na wieki.
– Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Boże spraw, aby Twoi wierni wytrwale dążyli do niebieskiej ojczyzny, niech w czasie pracy i w chwilach odpoczynku szukają Twojej chwały.
– Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Daj nam, Boże, sprzyjającą pogodę, abyśmy mogli zebrać obfite plony ziemi.
– Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Wymień własne intencje
– Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Panno można,
Jak wieża Dawidowa,
Na której wisi tysiąc tarcz,
Wszelka zbrojo mężnych.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Przeczytaj ten artykuł
bezpłatnie
Tworząc darmowe konto, uzyskasz dostęp do wszystkich artykułów Aletei bez żadnych ograniczeń. Zdobędziesz również możliwość pisania komentarzy.
Zarestruj się i czytaj za darmo
Masz już konto?

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail