Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 05/03/2024 |
Św. Jana Józefa od Krzyża
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 27 listopada

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
Jezus Chrystus

Renata Sedmakova | Shutterstock

Redakcja - 27.11.23

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Ty, który jesteś bezmierną świętością
I źródłem blasku, co nigdy nie gaśnie,
Zapalasz światła na nieba przestworzach:
Płomienne słońce i księżyc srebrzysty.

Chcesz, aby gwiazdy krążyły bezpiecznie
Po drogach, które Twa mądrość wyznacza,
Planetom dajesz niezmienne obroty
I dzień od nocy rozdzielasz jutrzenką.

Pomóż nam, Panie, poznawać Twe prawa,
Rządzące światem stworzonym przez Ciebie,
I chroń nas zawsze od zła i ciemności,
Bo tylko w Tobie jest prawda i dobro.

Pieśń: Rz 11,33-36

Drogi Boże.

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.

Jakże niezbadane są Jego wyroki *
i nie do wyśledzenia Jego drogi.

Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?

Lub kto Go pierwszy obdarował, *
aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 1 J 2,3-6

Po tym poznajemy, że znamy Chrystusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

Kantyk Maryi

Bóg okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie, Ty posłałeś swego Syna nie po to, aby świat sądził, lecz aby mu przyniósł zbawienie, udziel nam obfitych owoców Jego chwalebnej śmierci.
– Niech się radują ufający Tobie.

Ty, Panie, ustanowiłeś kapłanów sługami Chrystusa i szafarzami Twoich tajemnic, umocnij ich wierność, wiedzę i miłość.
– Niech się radują ufający Tobie.

Panie, Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, zachowaj wszystkie rodziny w szczerej miłości.
– Niech się radują ufający Tobie.

Boże, Ty przez ofiarę Chrystusa zgładziłeś ludzkie grzechy, udziel przebaczenia wszystkim zmarłym.
– Niech się radują ufający Tobie.

Wymień własne intencje
– Niech się radują ufający Tobie.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Miłosierny Boże, Ty napełniasz duchowymi dobrami pragnących sprawiedliwości, udziel hojnie swoich darów potrzebującym Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Błogosławiony ród,
z którego Chrystus się narodził.
Jakże chwalebna jest Dziewica,
która zrodziła Króla niebios.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei

Należysz już do naszej Wspólnoty?

Uczestnictwo we Wspólnocie Aletei jest darmowe!
Możesz w każdej chwili z niego zrezygnować,
ale mamy nadzieję, że z nami zostaniesz

Zobacz, co zyskasz:

Aucun engagement : vous pouvez résilier à tout moment

1.

Dostęp do specjalnych treści i spotkań online tylko dla członków Wspólnoty

2.

Możliwość komentowania – Twoje zdanie jest dla nas ważne!

3.

Reklamy ograniczone tylko do partnerów Aletei

Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail