Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 05/03/2024 |
Św. Jana Józefa od Krzyża
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 3 stycznia

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
Młody Jezus Chrystus

volkova natalia | Shutterstock

Redakcja - 03.01.24

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Jezu, nasz Królu chwalebny,
Wspaniały w walkach Zwycięzco,
Niewysłowiona Słodyczy,
Spełnienie naszej tęsknoty.

Wodzu zastępów niebieskich,
Zwycięski Królu i Panie,
Jezu, Rozdawco łask mnogich
Świętości Blasku, i chwały.

Nieba mieszkańcy Cię sławią,
Pieśniami cześć Twoją głoszą.
Ty jesteś świata weselem,
Przywracasz Bożą harmonię.

Jezu, Ty władasz w pokoju,
Który przewyższa ład wszelki;
Pragnie go wciąż ludzkie serce
I spieszy, by nim się karmić.

Psalm 46

Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami” (Mt 1,23).

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.

Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;

Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.

Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.

Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, †
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.

„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.

Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Tes 1,11-12

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Kantyk Maryi

Nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Zanośmy błagania do Jezusa, który jest źródłem i dawcą duchowego pokoju. Wołajmy do Niego:
– Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, z Twojego Serca przebitego włócznią wypłynęła krew i woda, dając życie Kościołowi, Panie Twej Oblubienicy, uświęcaj Kościół i zachowaj go od grzechu.
– Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, żywa świątynio Boża, zburzona przez ludzi, ale przez Ojca odbudowana, uczyń swój Kościół przybytkiem Najwyższego.
– Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Wymień własne intencje
– Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Ty przez Wcielenie swojego Słowa rozpocząłeś zbawienie ludzi. Okaż miłosierdzie tym, którzy Cię błagają, aby wszyscy uznali, że nie ma innego imienia, do którego winni się zwracać, jak tylko imię Twego Jednorodzonego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

W krzewie, który Mojżesz widział gorejący,
ale nie ulegający spaleniu,
rozpoznajemy Twoje chwalebnie
zachowane dziewictwo.
Boża Rodzicielko, wstawiaj się za nami.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei

Należysz już do naszej Wspólnoty?

Uczestnictwo we Wspólnocie Aletei jest darmowe!
Możesz w każdej chwili z niego zrezygnować,
ale mamy nadzieję, że z nami zostaniesz

Zobacz, co zyskasz:

Aucun engagement : vous pouvez résilier à tout moment

1.

Dostęp do specjalnych treści i spotkań online tylko dla członków Wspólnoty

2.

Możliwość komentowania – Twoje zdanie jest dla nas ważne!

3.

Reklamy ograniczone tylko do partnerów Aletei

Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail