Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Katolicki portal bez polityki. Wesprzyj nas!

Aleteia

Czy pozwalasz aby Bóg Ci przebaczył?

P. Chinnapong/Shutterstock
Udostępnij

Franciszek: Niewybaczalny grzech przeciwko Duchowi Świętemu dotyczy zamknięcia się na Boże przebaczenie.

Kolejne elementy kapłaństwa Chrystusa – który swoją ofiarą raz na zawsze zgładził nasze grzechy, a teraz wstawia się za nami u Ojca i powróci, by zabrać nas do Niego – były tematem, jaki na niedawno celebrowanej porannej Eucharystii podjął w swojej homilii papież Franciszek (23 stycznia). Ojciec Święty ostrzegał przy tej okazji przed „niewybaczalnym grzechem”, jaki popełniamy przeciwko Duchowi Świętemu.

Punktem wyjścia homilii był fragment pierwszego czytania z Listu do Hebrajczyków, który przywołuje Chrystusa jako pośrednika przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jezus jest Najwyższym Kapłanem, a Jego kapłaństwo jest wielkim cudem i, jak głoszą słowa Psalmu, możemy dzięki niemu śpiewać Panu pieśń nową.

Trzy etapy kapłaństwa Chrystusa

Papież podkreślił, że kapłaństwo Chrystusa możemy kontemplować w 3 etapach. Pierwszym jest odkupienie. Kapłani Starego Przymierza byli zobowiązani do składania ofiar każdego roku, tymczasem Chrystus raz jeden ofiarował się, by zgładzić grzechy. Tym niezwykłym aktem, jak mówił papież, „doprowadził nas do Ojca” i „przywrócił harmonię stworzenia”.

Drugi wymiar kapłaństwa uobecnia się teraz, kiedy to Pan wstawia się za nami. „Podczas gdy my modlimy się tutaj, On modli się za nas, za każdego z nas” – podkreślił papież. „Teraz, żyjący Chrystus, wstawia się przed Ojcem, abyśmy nie osłabli w wierze. Pomyślcie, ileż to razy księża proszeni są o modlitwę, ponieważ wiemy, że modlitwa kapłana ma szczególną moc, szczególnie złączona z ofiarą mszy świętej”.

Trzeci cudowny etap kapłaństwa Chrystusa objawi się przy Jego ponownym przyjściu. Nie będzie on związany z grzechem, lecz z „ustanowieniem Jego ostatecznego Królestwa”, kiedy doprowadzi nas wszystkich do Ojca.

Niewybaczalne bluźnierstwo polega na zamknięciu się na przebaczenie

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom –  i my wiemy, że Pan nam przebaczy nam wszystko, jeżeli otworzymy choć trochę nasze serce. Wszystko! Wszelkie grzechy czy bluźnierstwa, tak, nawet bluźnierstwa zostaną odpuszczone –  ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone”.

Papież przybliżył tę kwestię, przywołując fakt, iż namaszczenie kapłańskie Jezusa przez Ducha Świętego dokonało się już w łonie Maryi. Dlatego kapłani podczas święceń są namaszczani olejem.

„Również Jezus jako Najwyższy Kapłan został podobnie namaszczony. Jakie było jego pierwsze namaszczenie? W ciele Maryi przy współdziałaniu Ducha Świętego. Ten, kto bluźni przeciw temu, bluźni przeciwko fundamentowi miłości Boga, którym jest odkupienie, stworzenie na nowo. Bluźni przeciwko kapłaństwu Chrystusa. Niektórzy powiedzą: Pan jest zły, bo nie przebacza! Nie, to nie tak. Pan przebacza wszystko! Ale ten, kto mówi takie rzeczy sam się zamyka na przebaczenie, nie chce uzyskać przebaczenia, ponieważ neguje kapłańskie namaszczenie Jezusa dokonane przez Ducha Świętego.

Nie zamykajcie serc na cud kapłaństwa Chrystusa

Papież podejmując wątek wielkich cudów kapłaństwa Chrystusa oraz „niewybaczalnego bluźnierstwa” zaprosił nas do refleksji o tym, że „dzisiaj podczas mszy dzięki Jego obecności na ołtarzu dokonuje się żywa pamiątka pierwszego etapu kapłaństwa Chrystusa, kiedy to On oddaje za nas życie. Również przeżywamy żywą pamiątkę drugiego etapu, ponieważ On będzie tu się modli. Ponadto, w trakcie mszy, po odmówieniu modlitwy Ojcze Nasz pojawia się akcent trzeciego etapu kapłaństwa Chrystusa, kiedy On przyjdzie ponownie, a my pokładamy nadzieję w chwale. Pomyślmy o tych niezwykłych rzeczach podczas tej Eucharystii oraz prośmy Pana o łaskę, by nasze serce nigdy nie zamknęło się na ten cud, na tak ogromny bezinteresowny dar od Niego” – zakończył Franciszek.

Radio Vaticana
Artykuł opublikowany został w hiszpańskiej edycji portalu Aleteia
Tłumaczenie: Aleteia

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail