Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 24/04/2024 |
Św. Jerzego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nabożeństwo Słowa Bożego na Niedzielę Dobrego Pasterza przeżywaną w domu

WEB2-JESUS-BERGER-SHEPARD-godong-fr492715a.jpg

Pascal Deloche I Godong

Le Bon Berger

Redakcja - 02.05.20

Uświęć Niedzielę Dobrego Pasterza tą domową celebracją Słowa Bożego.

Instrukcja:

 • Nabożeństwo można odprawić w dowolnym momencie dnia.
 • Nabożeństwo najlepiej odprawić w obecności co najmniej dwóch osób albo w gronie rodziny. Ale nie zapraszaj na nie kogoś spoza domowników.
 • Jeśli jesteś sam, zjednocz się w sercu z innymi braćmi i siostrami w wierze.
 • Wybierz na modlitwę najbardziej dogodny dla was/dla ciebie moment, zaczynając od soboty wieczorem.
 • Prosty krzyż czy krucyfiks powinien znajdować się w pokoju.
 • Zapalamy jedną lub kilka świec, które ustawiamy na niepalnym podłożu.
 • Jeśli mamy ogród, zerwijmy kilka kwiatów, ten akcent podkreśli radosny wymiar Wielkanocy.
 • Wyznaczamy osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczamy, kto czyta poszczególne czytania.
 • Przygotowujemy wcześniej modlitwę wiernych i wyznaczamy osobę, która ją przeczyta lub wypowie z serca.
 • Możemy przygotować też odpowiednie pieśni.

RODZAJE MODLITWY

Czytaj także:
Krótki przewodnik po sposobach modlitwy

* * *

IV niedziela Wielkiej Nocy
Niedziela Dobrego Pasterza

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości.

Wszyscy siedzą, a prowadzący mówi:

Bracia i siostry,

Niedziela, pierwszy dzień tygodnia,
jest dla nas, chrześcijan dniem Pana,
dniem ustanowionym, byśmy świętowali zmartwychwstanie.
Szczególnie w tę czwartą niedzielę
odczuwamy pragnienie,
by odpowiedzieć na wezwanie Dobrego Pasterza
i zgromadzić się wspólnie na Eucharystii.
Niestety, jeszcze tej niedzieli
uczestniczenie w tym sakramencie jedności i miłości
nadal jest mocno ograniczone.

Bracia i siostry,
niech te trudne okoliczności
nie osłabiają naszego zaufania:
nasz Dobry Pasterz zbawił ten świat
i pokonał szatana!

Pokonując zasadzki wroga ludzkości
nasz Dobry Pasterz
wyruszył na poszukiwania
swoich rozproszonych owiec, jedna po drugiej,
każdej dając swoje życie,
życie w obfitości, które zwycięża wszystko
i triumfuje nawet nad otchłanią śmierci.

Tej niedzieli,
kiedy gromadzimy się w Jego imię,
Jezus Chrystus, nasz Dobry Pasterz, przychodzi do nas:
jest tutaj między nami.

Co prawda nasze oczy nie widzą łamanego Chleba,
nasze usta nie poczują Jego smaku,
jednak ­– ponieważ czytamy jako Kościół Jego słowo –
On, Słowo Boga, jest prawdziwie obecny wśród nas
i będzie do nas mówił.
Możemy rozpoznać Jego głos.
Wyjaśni nam, dlaczego musiał cierpieć,
a my z Nim,
by wejść do chwały Ojca
i byśmy my weszli do Jego chwały.

Bracia i siostry, choć nie możemy
otrzymać Pana w Eucharystii do naszych ust,
otwórzmy jeszcze bardziej nasze uszy!
Niech nasze serca płoną
pragnieniem przyjęcia Pana w Komunii;
niech Pan da nam łaskę,
żebyśmy jako Ciało Chrystusa nigdy nie przestali
szukać innych owiec, by i one miały życie,
i to miały je w obfitości.

Po 3 minutach ciszy wszyscy wstają i robią znak krzyża, mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący kontynuuje:

By przygotować się na przyjęcie Słowa Bożego
i by nas ono uzdrowiło,
uznajmy, że jesteśmy grzeszni.

Odmawiamy modlitwę pokutną, np.:

Prowadzący: Zmiłuj się nad nami, Panie.
Reszta: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Prowadzący: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Reszta: I daj nam swoje zbawienie.

Mówimy albo śpiewamy:

Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami

Śpiewamy lub uroczyście odczytujemy Gloria. 

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris:
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Chwała na wysokości Bogu,

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
błogosławimy Cię,
wielbimy Cię,
wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty,
tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.

Prowadzący:

Jezu, Dobry Pasterzu,
w tę niedzielę nadal nie możemy uczestniczyć w Twojej ofierze,
którą złożyłeś za swoje owce.
Spraw, byśmy wchodzili w jej tajemnicę,
kochając naszych bliźnich
jak Ty nas umiłowałeś.

Reszta: Amen.

Czytający stoi, reszta wiernych siedzi.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich [Dz 2, 14a. 36-41]

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych Apostołów: «Cóż mamy czynić, bracia?». Powiedział do nich Piotr: «Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia».

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

Czytający lub śpiewający psalm stoi, reszta siedzi.

PSALM Ps 23 (22)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

lub: Alleluja

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Refren

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Refren

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Refren

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Refren

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła [1 P 2, 20b-25]

Najdrożsi:

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądził sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości — Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

EWANGELIA

Wszyscy wstają. Ewangelia jest odczytywana. By podkreślić wielkanocną radość, śpiewamy Alleluja.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Jana [J 10, 1-10]

Jezus powiedział:

«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony — wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

Wszyscy siadają. Żadna aklamacja nie kończy czytania Ewangelii, a prowadzący powtarza ostatnie wersety, podając je wszystkim jak echo do rozważania w ciszy:

Pozwólmy, aby w całej głębi naszych serc
rozbrzmiewało słowo,
które Kościół proponuje nam w tym dniu:

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości…

5 minut poświęcamy na medytację i ciszę.

Potem wszyscy wstają i wyznają wiarę, recytując Skład Apostolski:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

Wszyscy stoją i modlą się modlitwą powszechną przygotowaną przez domowników lub według poniższego wzoru. Pomiędzy wezwaniami pozostawiamy chwilę ciszy.

Prowadzący:

Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, abyśmy mieli dzięki Niemu życie.
Prośmy Go z wiarą:

Módlmy się za cały Kościół, w którym zgromadziłeś swoją owczarnię,
by jego bramy były szeroko otwarte dla wszystkich.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się za papieża, biskupów i księży powołanych do głoszenia Ewangelii, by robili to najpierw przez przykład swojego życia.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się, by wielu ludzi odkryło powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego czy rodzinnego i z odwagą poszło za tym wezwaniem.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się za rodziny, żeby w tym czasie jeszcze bardziej odkryły sens i piękno domowego Kościoła.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się o nadzieję dla wszystkich konających, chorych, bezrobotnych.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się o wszystkie potrzebne łaski dla tych, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się za tych, którzy odeszli od Boga, żeby teraz do Niego powrócili.

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

W tym momencie wszyscy obecni mogą wypowiedzieć swoje osobiste intencje i modlitwy. Po każdej z nich mówimy:

Prowadzący: Ciebie prosimy!
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Wszyscy wstają, a prowadzący inicjuje Modlitwę Pańską.

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Następnie prowadzący zachęca do przekazania sobie znaku pokoju:

Połączyliśmy nasze głosy z Chrystusem, by modlić się do Ojca. Jesteśmy synami w Synu. W miłości, która nas łączy, odnowieni przez Słowo Boże, przekażmy sobie znak pokoju, znak komunii, który otrzymujemy od Boga.

W zależności od sytuacji przekazujemy sobie znak pokoju przez podanie dłoni lub ukłon. Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności.

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca.
W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu.

Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć.

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Niech się tak stanie.

Pauza

W głębi serca pozwólmy,
by rosło w nas pragnienie jedności z Jezusem
w komunii sakramentalnej.
I by Jego miłość zaczęła działać w naszym życiu.
Byśmy kochali innych, jak On nas umiłował.

Cisza przez 5 minut sam na sam z Jezusem.

Wstajemy i jeszcze raz śpiewamy radosne Alleluja:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Prowadzący wypowiada formułę błogosławieństwa

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi nas Bóg wszechmogący
i zachowa was od wszelkiego grzechu.
Wszyscy: Amen.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna
odrodził nas do życia wiecznego,
niech da nam udział w Jego chwale.
Wszyscy: Amen.

Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki
doprowadził nas do wielkanocnej radości,
niech sprawi abyśmy obchodzili
nieprzemijające Święta w radości wiecznej.
Wszyscy: Amen.

Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

Wszyscy razem kończymy

Niech na nas spłynie łaska Boża
i mieszka w nas na zawsze. Amen. 

Wszyscy robią znak krzyża.
Rodzice mogą teraz również naznaczyć czoła swych dzieci znakiem krzyża. 

Możemy zakończyć celebrację, śpiewając Regina Caeli lub inną radosną pieśń maryjną.

Regina Caeli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

Aby kontynuować świętowanie tego dnia, zachęcamy do odkrycia wspaniałej tradycji odmówienia Liturgii Godzin. Możecie też odmówić modlitwę popołudniową, dostępną TUTAJ.

Aleteia będzie wam proponować w kolejne niedziele nabożeństwa Słowa Bożego, by towarzyszyć wam w domowym świętowaniu okresu paschalnego – pomimo wszystko – na chwałę Bożą i dla zbawienia świata.

Zachęcamy również do korzystania z darmowych zasobów modlitewnych na stronie MAGNIFICAT.

Tags:
koronawirusliturgianabożeństwo
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail