Aleteia

Gdzie urodziła się Maryja? Poznaj bazylikę św. Anny w Jerozolimie [zdjęcia]

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY W JEROZOLIMIE
pokku | Shutterstock
Udostępnij

8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, gdzie przyszła na świat matka Jezusa. Bazylika św. Anny w Jerozolimie to jedno z bardziej prawdopodobnych miejsc.

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Według tradycji, jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się córki w późnym wieku. Cud był odpowiedzią Boga na ich modlitwy. Gdzie przyszła na świat matka Jezusa?

 

Bazylika św. Anny. Tu urodziła się Maryja

Na miejscu, w którym najpewniej Maryja przyszła na świat, stoi dziś bazylika św. Anny w Jerozolimie. Kościół wzniesiono w IV wieku, w miejscu, gdzie miał stać dom św. Anny i św. Joachima. Co ciekawe, w tym samym miejscu Jezus miał później uleczyć paralityka, co opisuje ewangeliczna scena:

A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody (J 5, 2-3).

Źródłem wskazującym miejsce narodzenia Maryi przy Sadzawce Owczej jest m.in. Protoewangelia Jakuba. Od początku V w. w kościele tym – pierwotnie pod wezwaniem Paralityka i NPM – mieli gromadzić się pielgrzymi. Świątynia uległa zniszczeniom jeszcze przed najazdem krzyżowców, następnie odbudowana. W XII wieku została przekształcona w kolegium szafickie, a przez to niedostępna dla chrześcijan.

 

Polska ciekawostka

Bazylika św. Anny ponownie dostępna dla chrześcijan stała się w XV wieku, kiedy to franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej otrzymali pozwolenie na sprawowanie mszy w kościele dwa razy w roku (8 września i 8 grudnia).

W 1856 r. w podziękowaniu za wsparcie podczas wojny krymskiej, sułtan Abdülmecid I podarował kościół Napoleonowi III Bonaparte. Odtąd świątynia należy do Francji. W 1878 r. trafiła pod opiekę Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki, którzy administrują nią do dziś. W 1967 r. bazylika ponownie uległa znacznym zniszczeniom. Po odbudowaniu została uroczyście otwarta 14 lipca 1971 r.

I na koniec ciekawostka z polskim wątkiem. W krypcie, w której czczone jest narodzenie Matki Bożej, podczas II wojny światowej żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie umieścili w wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej oraz polskojęzyczną tablicę z napisem:

W zbrojnym pochodzie do Polski przez Ziemię Świętą uczniowie szkół podchorążych – centrum wyszkolenia Armii Polskiej na Wschodzie oddając hołd Niepokalanej w miejscu Jej narodzenia – polecają się Jej opiece na zawsze szczególnie na okres walki o wolność ojczyzny i powrotu do swych rodzin. Jerozolima 29.1.1944.

*Źródła: Aleteia, Wikipedia, Holyland-pilgrimage.org