Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 20/06/2024 |
Bł. Benigny
Aleteia logo
Pod lupą
separateurCreated with Sketch.

Co katolicy powinni wiedzieć o poszczególnych szczepionkach?

SZCZEPIONKI NA KORONAWIRUSA

Yuganov Konstantin | Shutterstock

Kathleen M. Berchelmann - 27.04.21

Prezentujemy odpowiedzi na pytania dotyczące etycznej strony szczepień, w tym różnych dostępnych obecnie szczepionek przeciwko COVID-19.

Artykuł podsumowuje oficjalne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego co do szczepień i zawiera odniesienia do konkretnych dokumentów. Poniżej znajduje się zaktualizowana lista różnych szczepionek przeciwko koronawirusowi i ich związek z liniami komórkowymi pozyskiwanymi z tkanek abortowanych płodów ludzkich.

Niniejszy artykuł nie omawia medycznych zagrożeń i korzyści związanych z każdą szczepionką. Podsumowując, ostateczna decyzja o poddaniu się szczepieniu jest decyzją osobistą każdego człowieka. Jednak katolicy są wezwani do intelektualnego i modlitewnego rozważenia swojego wyboru oraz do szczerego uwzględnienia wskazówek Kościoła.

Jakie jest katolickie nauczanie na temat szczepień? Czy niektóre szczepionki mają związek z aborcją? Co ze szczepionką przeciw koronawirusowi/COVID-19?

Aby pomóc wiernym w rozeznaniu dotyczącym szczepień, Kościół katolicki przedstawił szczegółowe nauczanie na temat stosowania szczepionek, w tym szczepionek wyprodukowanych lub opracowanych przy użyciu linii komórkowych pochodzących z tkanek abortowanych płodów. Szczepionki te znane są również jako „szczepionki linii komórek płodowych” lub „szczepionki linii diploidalnych komórek zarodka ludzkiego”.

W trakcie pandemii COVID-19 nagłośnione zostały obawy dotyczące szczepionek związanych z tkankami płodów ludzkich poddanych aborcji. Podobne kwestie moralne i etyczne dotyczą również niektórych rutynowych szczepień wieku dziecięcego i innych szczepionek dla dorosłych. Watykan po raz pierwszy formalnie zajął się tą kwestią w 2005 roku, kiedy to Papieska Akademia Życia wydała dokument pt. „Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych z komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich”. Dokument zaaprobowała także watykańska Kongregacja Doktryny Wiary.

W 2017 roku Papieska Akademia Życia wydała krótki dokument pt.: „Wyjaśnienia medycznych i naukowych aspektów szczepień”. Notę tę opracowano we współpracy z Episkopatem Włoch oraz Ufficio per la Pastorale della Salute (Stowarzyszenie Włoskich Lekarzy-Katolików). Dokument z 2017 roku odnotowuje malejący trend szczepień we Włoszech i zaleca poddawanie się szczepieniom. Dokument kończy się następującym stwierdzeniem:

Wierzymy, że wszystkie zalecane klinicznie szczepionki mogą być stosowane z czystym sumieniem, a ich stosowanie nie oznacza współdziałania w świadomej aborcji płodu ludzkiego. Dążąc do zapewnienia, iż przygotowanie jakiejkolwiek szczepionki nie ma żadnego związku z jakimkolwiek materiałem pochodzącym z aborcji, ponownie podkreślamy moralną odpowiedzialność za szczepienia w celu uniknięcia poważnych zagrożeń dla zdrowia dzieci i całej populacji.

W odpowiedzi na szczepionki przeciw COVID-19, Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) opublikowała dwa nowe dokumenty: „Moralne rozważania nt. nowych szczepionek przeciw COVID-19” (Moral Considerations of the New COVID-19 Vaccines) (11 XII 2020) oraz „Odpowiedzi na kluczowe kwestie etyczne dotyczące szczepionek przeciw COVID-19” (Answers to Key Ethical Questions About COVID-19 Vaccines) (1 I 2021). Dokumenty powyższe powtarzają kwestie podjęte w dokumentach wcześniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek przeciw COVID-19. Konferencja Episkopatu USA wzywa katolików do wyboru szczepionek, które nie wykorzystują tkanek pozyskiwanych z abortowanych płodów ludzkich, lecz zezwala na wykorzystanie takich szczepionek, nawet przy ich odległym powiązaniu ze złem, z braku dostępności innych szczepionek i w celu ratowania życia.

W międzyczasie na temat szczepionek przeciw COVID-19 wypowiedział się Watykan. 21 grudnia 2020 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała notę dotyczącą moralnej oceny korzystania z niektórych szczepionek przeciw COVID-19. Dokument odwołuje się do kwestii omówionych we wcześniejszych dokumentach i stwierdza, że akceptowalne jest stosowanie szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystują tkanki pozyskiwane z abortowanych płodów ludzkich, o ile nie istnieje dla nich alternatywa. Jednocześnie dokument stwierdza, że „akceptowanie stosowania takich szczepionek nie oznacza i nie powinno w żaden sposób sugerować, że istnieje moralne poparcie dla stosowania linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów. Zarówno firmy farmaceutyczne, jak i rządowe agencje zdrowia są zatem zachęcane do produkowania, zatwierdzenia, dystrybucji i zaoferowania etycznie akceptowanych szczepionek, które nie rodzą problemów sumienia dla personelu medycznego bądź osób mających przyjąć szczepionki”.

29 grudnia 2020 roku watykańska komisja ds. COVID-19 oraz Papieska Akademia Życia wydały wspólne dwudziestopunktowe oświadczenie dotyczące szczepionek przeciw COVID-19. Dokument, pt.: „Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów na rzecz sprawiedliwszego i zdrowszego świata”, odnosi się do ogólnych kwestii stosowania szczepionek, od badań i rozwoju po patenty i wykorzystanie komercyjne, w tym zatwierdzenie, dystrybucję i stosowanie.

Poniżej przedstawiamy zarys zagadnień etycznych różnych szczepionek przeciwko COVID-19, a także innych powszechnie stosowanych szczepionek dla dzieci i dorosłych.

1Pfizer

  • Szczepionka przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech o nazwie BNT162b2 została stworzona przy wykorzystaniu komputerowego sekwencjonowania genetycznego, bez użycia komórek płodowych. Linia komórek powiązanych z abortowanymi płodami, HEK-293, została wykorzystana podczas badań związanych ze szczepionką, lecz nie w trakcie testów. Ta linia komórkowa pochodzi z komórek nerki płodu, który został usunięty w 1973 roku. Żadna linia komórkowa pozyskana z płodu ludzkiego lub innego źródła nie jest wymagana do bieżącej produkcji tej szczepionki. Szczepionka ta jest obecnie w użyciu i wymaga podania dwóch dawek. Szczepionka firm Pfizer i BioNTech wymaga przechowywania w bardzo niskiej temperaturze, co utrudnia jej dystrybucję. Jako miejsca dystrybucji tej szczepionki są obecnie brane pod uwagę tylko szpitale i inne duże placówki.

2Moderna

  • Szczepionka formy Moderna, mRNA-1273, nie wykorzystuje linii komórek powiązanych z abortowanymi płodami, jednakże były one użyte przy tworzeniu i testowaniu szczepionki. Szczepionka ta jest obecnie w użyciu i jako że nie wymaga przechowywania w niskich temperaturach, jest prostsza w dystrybucji, aniżeli szczepionka Pfizer. Wymaga podania dwóch dawek.

3Johnson & Johnson

  • Szczepionka przeciwkoCOVID-19 firm J&J i Janssen, JNJ-78436735, wykorzystuje w bieżącej produkcji linię komórek PER.c6 powiązanych z aborcją. Linia ta była użyta również w trakcie tworzenia i testowania szczepionki. PER.c6 to zastrzeżona linia komórkowa należąca do firmy Janssen, podmiotu zależnego firmy Johnson&Johnson, opracowana z komórek siatkówki pochodzących od 18-tygodniowego płodu poddanego aborcji w 1985 roku. Szczepionka ta jest obecnie w użyciu. Jest to szczepionka jednodawkowa, w przeciwieństwie do innych szczepionek przeciwko COVID-19, które wymagają podania 2 dawek.

4AstraZeneca

  • Szczepionka AZD1222 opracowana przez firmę AstraZeneca oraz Uniwersytet w Oxfordzie wykorzystuje w produkcji linię komórkową HEK-293. Ta linia komórkowa została również wykorzystana do opracowania i testowania szczepionki. Szczepionka AstraZeneca nie została zatwierdzona do użycia w Stanach Zjednoczonych. Została ona wcześniej zatwierdzona w innych krajach, jednak niektóre z nich zawiesiły jej użycie z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

5Sanofi/GlaxoSmithKline

  • Szczepionka COVAX form Sanofi i GSK nie jest powiązana z liniami komórkowymi pozyskanymi z abortowanych płodów ludzkich w trakcie opracowywania, testów i produkcji. GSK produkuje tę szczepionkę wykorzystując zmodyfikowanego wirusa wyhodowanego na komórkach owadów. Szczepionka ta będzie prawdopodobnie dostępna publicznie latem 2021 roku. Firma Sanofi opracowuje również inną szczepionkę przeciwko COVID-19, która w fazie badań wykorzystuje linię komórkową HEK-293 związaną z aborcją.

Czy istnieje moralna lub etyczna różnica pomiędzy szczepionkami, które wykorzystują linie komórek płodowych do bieżącej produkcji, a tymi, które używają tych linii do testowania czy tworzenia nowych produktów? Jeśli to możliwe, czy katolicy powinni dokonać wyboru marki, aby uniknąć szczepionki Johnson&Johnson (która wykorzystuje linie komórek płodowych do bieżącej produkcji)?

Niektórzy biskupi amerykańscy wydali oficjalne oświadczenia odpowiadające na to pytanie. 5 marca 2020 roku grupa biskupów zajmujących kierownicze stanowiska w Episkopacie USA opublikowała na stronie internetowej Konferencji Episkopatu oświadczenie stwierdzające, że „o ile możliwy jest wybór spośród równie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19, należy wybrać szczepionkę, która ma najmniejszy związek z liniami komórkowymi pochodzącymi z aborcji. Dlatego też, jeśli ktoś ma możliwość wyboru szczepionki, powinien wybrać szczepionki firmy Pfizer lub Moderna zamiast szczepionek firmy Johnson&Johnson”. Inni biskupi wydali oficjalne oświadczenia, w których nie omawiają kwestii wyboru konkretnego producenta, podkreślając, że wszystkie obecnie dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 mogą być stosowane w dobrej wierze.

Watykan nie wydał żadnych oficjalnych oświadczeń w sprawie szczepionki firmy Johnson&Johnson przeciw COVID-19, chociaż członek korespondencyjny Papieskiej Akademii Życia opublikował oświadczenie, zgodnie z którym wszystkie szczepionki są akceptowalne moralnie.

Aby rozwiać wątpliwości, 5 marca br. grupa czołowych katolickich naukowców pro-life opublikowała na stronie internetowej Ethics and Public Policy Center obszerne oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie to zostało następnie zamieszczone na witrynie Papieskiej Akademii Życia. W dokumencie czytamy:

Niektórzy obrońcy życia ludzkiego od poczęcia mogą preferować użycie jednej szczepionki zamiast innej, by dać świadectwo przeciwko złu aborcji lub by zasygnalizować szczególny szacunek dla nienarodzonych dzieci, których życie zostało przerwane przez aborcję. Zgadzamy się z biskupem Rhoadesem, że taki wybór jest sprawą ich sumienia. Uważamy jednak, że błędem byłoby twierdzić, że choć stosowanie tych szczepionek jest moralnie dopuszczalne, to jednocześnie niektóre z nich powinny być preferowane. Jak się nam wydaje, nie ma rzeczywistej różnicy między szczepionkami pod względem ich związku z aborcją dokonaną wiele dziesięcioleci temu, a zatem z moralnego punktu widzenia są one równoważne.

Pełny tekst artykułu został oryginalnie opublikowany przez MyCatholicDoctor . Powyższy reprint jest publikowany za zgodą redakcji.

Tags:
Informacje na temat szczepionek przeciwko COVID-19koronawirusmedycyna
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail