Aleteia logoAleteia logoAleteia
piątek 24/05/2024 |
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Bo Jego łaska na wieki [Czuwanie z Jezusem – Noce Wiary]

„Wieczerza w Emaus”, autorstwa Caravaggio

Domena publiczna

Redakcja - 05.04.24

Ostatni element Nocy Wiary, podczas którego dziękujemy Jezusowi za zmartwychwstanie.

To już ostatnie spotkanie w ramach Nocy Wiary. W siódmym tygodniu cyklu, który trwa w ramach Oktawy Wielkanocy, rozważamy zmartwychwstanie Jezusa. Zachęcamy cię do ostatniej chwili kontemplacji, Godziny czytań i krótkich próśb do Jezusa, by podsumować i zamknąć cały Noce Wiary.

Zachęcamy cię też do wypełnienia ankiety.

notatnik-baner-noc-wiary-tydzien-7.jpg

Jak wykonać Godzinę czytań?

Godzina czytań jest częścią modlitwy Kościoła, wchodzącą w skład Liturgii godzin. Odprawiając ją samodzielnie recytujesz teksty przygotowane przez Kościół. Rozpoczynasz od znaku krzyża i wezwania „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu”, by następnie przejść przez hymn, psalmy lub ich fragmenty, aż do dwóch czytań: z Pisma Świętego oraz dzieła duchowego. Godzina czytań zamyka się specjalną modlitwą i znakiem krzyża.

W miejscach oznaczonych gwiazdką – * – należy zrobić dłuższą pauzę na oddech, a przy znaku krzyża – † – krótszą przerwę.

Liturgię godzin można odmawiać w pozycji, która jest dla ciebie najwygodniejsza, choć w przypadku wspólnej modlitwy zachowuje się wspólne postawy: stojącą na początku i podczas hymnu, siedzenie przy psalmach i czytaniach, a ponowne wstanie przy modlitwie końcowej, co pozwala zaangażować całe ciało w modlitwę.

1
Kontemplacja

„Wieczerza w Emaus”, autorstwa Caravaggio

Popatrz na obraz „Wieczerza w Emaus”, autorstwa Caravaggio. Na niepozornego, siedzącego w centrum Jezusa oraz na pełnych zdziwienia uczniów.

Czy spotkałeś, spotkałaś Zmartwychwstałego? Czy wierzysz, że jest On dla ciebie obecny w każdej Eucharystii? Trwaj przez kilka minut patrząc na ten obraz.

2
Godzina czytań

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1  Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2  Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3  Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4  To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5  Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6  O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7  Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Chwalcie Pana, * który sam cudów wielkich dokonał. / Alleluja.

Psalm 136
Hymn paschalny
Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga (Kasjodor)

I

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, *
bo Jego łaska na wieki.

On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, *
bo Jego łaska na wieki.

On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, *
bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, / który sam cudów wielkich dokonał. / Alleluja.

2 ant. Pan wywiódł Izraela spośród Egipcjan, * bo Jego łaska na wieki. / Alleluja.

II

On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.

I wywiódł spośród nich Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.

Rozdzielił Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.

I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.

Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan wywiódł Izraela spośród Egipcjan, / bo Jego łaska na wieki. / Alleluja.

3 ant. Pan uwolnił nas * od naszych wrogów. / Alleluja.

III

I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.

On pobił wielkich królów, *
bo Jego łaska na wieki.

On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.

Sichona, króla Amorytów, *
bo Jego łaska na wieki.

I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.

A ziemię ich dał na własność, *
bo Jego łaska na wieki.

Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.

Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
bo Jego łaska na wieki.

I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.

On pokarm daje każdemu ciału, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan uwolnił nas od naszych wrogów. / Alleluja.

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.

W. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Alleluja.

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła
3, 18 – 4, 11
Oczekiwanie na przyjście Pana

Umiłowani! Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.

Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.

Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu, po Bożemu.

Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.

Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

RESPONSORIUM

1 P 3, 18. 22

W. Chrystus raz umarł za grzechy, † sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas przyprowadzić do Boga. * Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. / Alleluja.

K. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce. W. Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. / Alleluja.

II CZYTANIE

Z Katechez jerozolimskich (Katecheza 21, Mystagogiczna, 3, 1-3)
Namaszczenie Ducha Świętego

Ochrzczeni w Chrystusie i obleczeni w Chrystusa, otrzymaliście naturę podobną do Syna Bożego. Ten, który przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, uczynił nas podobnymi do uwielbionego ciała Chrystusa. Będąc tedy uczestnikami Tego, który jest Chrystusem, czyli Pomazańcem Bożym, słusznie i wy zwiecie się chrystusami, czyli pomazańcami, i o was Bóg mówi w Piśmie: “Nie dotykajcie moich pomazańców”.

Staliście się własnością Chrystusa, ponieważ przyjęliście znamię Ducha Świętego, a to wszystko spełniło się w was poprzez obraz niosący w sobie rzeczywistość Bożą, bo też istotnie staliście się na obraz Chrystusa. On zaś został obmyty w wodach Jordanu i wyszedł z nich udzieliwszy im wonności promieniującego zeń Bóstwa; potem zaś zstąpił na Niego substancjalnie Duch Święty i podobny spoczął na podobnym.

Tak i wy: gdyście wyszli ze źródła wód świętych, naznaczono was krzyżmem, będącym znakiem Tego, którym został namaszczony Chrystus, to jest Ducha Świętego. O Nim powiedział w proroctwie błogosławiony Izajasz mówiąc o osobie Pana: “Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił; posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim”.

Chrystus nie został namaszczony przez ludzi olejkiem materialnym, ale Ojciec namaścił Go Duchem Świętym, ustanawiając Go Zbawicielem świata, jak mówi święty Piotr: “Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym”. O Nim śpiewa Dawid: “Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków; berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna Ci nieprawość. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejem radości hojniej niż Twych towarzyszy”.

Chrystus został więc namaszczony duchowym olejkiem radości, to jest Duchem Świętym, który dlatego jest nazywany olejkiem radości, bo jest twórcą duchowego wesela; wy zaś namaszczeni olejem staliście się uczestnikami i towarzyszami Chrystusa.

Bacz więc, abyś nie uważał za zwykły i pospolity owego oleju; jest on święty, nie jest już zwykły ani, jeśli tak wolisz nazwać, pospolity po wypowiedzeniu wezwania, lecz jest darem Chrystusa i Ducha Świętego. Olej ten stał się skuteczny dzięki obecności Bóstwa. Ciało i twoje zmysły zostają symbolicznie namaszczone olejem. A gdy się nim namaszcza widzialnie ciało, dusza zostaje uświęcona świętym i ożywczym Duchem.

RESPONSORIUM

Ef 1, 13-14; 2 Kor 1, 21-22

W. Uwierzywszy, † zostaliście naznaczeni pieczęcią, / obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa * Na odkupienie, to jest na nabycie wyłącznej własności przez Boga / ku chwale Jego majestatu. / Alleluja.

K. Bóg nas namaścił, On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. W. Na odkupienie, to jest na nabycie wyłącznej własności przez Boga / ku chwale Jego majestatu. / Alleluja.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.

Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:

Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,

Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:

Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego

i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.

Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.

Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.

Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.

Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.

I rządź nimi,
i wywyższaj ich aż na wieki.

Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie

I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.

Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.

Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.

W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, † Ty przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, * spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki.

3
Prośby

  • Za Kościół, aby żył wiarą w zmartwychwstanie – proszę Cię, Jezu.
  • O pokój na świecie – proszę Cię, Jezu.
  • Za cierpiących, chorych i samotnych, aby doznali pocieszenia – proszę Cię, Jezu.
  • Za mnie i moich bliskich, abyśmy głęboko wierzyli, że też zmartwychwstaniemy – proszę Cię, Jezu.
  • Za zmarłych, aby spotkali się z Tobą – proszę Cię, Jezu.
  • Za wszystkich, którzy wzięli udział w Nocach Wiary i je przygotowali – proszę Cię, Jezu.

Dziękujemy ci za wspólną drogę z Aleteią. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Tekst Godziny czytań za www.brewiarz.pl

Tags:
modlitwawiaraWielkanoc
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail