Aleteia logoAleteia logoAleteia
niedziela 26/05/2024 |
Uroczystość Przenajświętszej Trójcy
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 8 kwietnia

Maryja podczas zwiastowania na obrazie Bartoloméa Estebana Murillo

Wikimedia Commons | domena publiczna

Redakcja - 08.04.24

Oto nasza propozycja dla Czytelników Aletei – modlitwa wieczorna, czerpiąca z Biblii i tradycji Kościoła. Oddaj Bogu przed snem siebie i wszystko, co przyniósł ten dzień.
Pomóż Aletei trwać!
Chcemy nadal tworzyć dla Ciebie wartościowe treści
i docierać z Dobrą Nowiną do wszystkich zakątków internetu.
Wesprzyj nas

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne.
RAZEM na pewno DAMY RADĘ!

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.

To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje;
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka
Wśród mrocznej nocy.

By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy
I marnotrawnych pogodzić z ich ojcem,
Przyjęło ciało z wybranej przez siebie
Dziewiczej Matki.

O Słowo Boże, niech łaska Wcielenia
Objawi ludziom, że Twymi są braćmi;
Pozostań z nami i rozprosz ciemności
Człowieczej doli!

Niech Tobie, Słowo, i Ojcu Twojemu
Z płomiennym Duchem miłości i prawdy
Podzięka będzie i chwała na wieki
Za odkupienie.

Pieśń Kol 1,11c-20

Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania.

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.

On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.

W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,

Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;

Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.

On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,

Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:

To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 1 J 1,1-2

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione.

Kantyk Maryi

Anioł Gabriel powiedział Maryi: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Przedwieczny Ojciec przez swego anioła zwiastował dzisiaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby:
– Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Przedwieczny Ojcze, Ty wybrałeś Maryję Dziewicę, aby stała się Matką Twego Syna, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują swojego odkupienia.
– Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Przedwieczny Ojcze, Ty przez usta Gabriela zwiastowałeś Maryi pokój i radość, obdarz cały świat zbawieniem i prawdziwym pokojem.
– Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Przedwieczny Ojcze, Ty sprawiłeś, że za zgodą Twojej Służebnicy, mocą Ducha Świętego Twe Słowo zamieszkało między nami, przygotuj nasze serca, abyśmy tak przyjęli Chrystusa, jak przyjęła Go Maryja.
– Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Wymień własne intencje
– Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Ludowa wersja Regina Coeli

Wesel się, Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami;
módl się do Niego za nami!
Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali:
Alleluja, alleluja!

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail