Aleteia

Wielki Piątek dniem wolnym dla wszystkich. Austriacki rząd zdecydował

WIELKI PIĄTEK
Photo by Zoë Gayah Jonker/Unsplash | CC0
Udostępnij

Konferencja Biskupów Austrii z zadowoleniem przyjęła decyzję rządu w sprawie zasad pracy w Wielki Piątek. „Cieszy nas, że zostało znalezione rozwiązanie, które jest do zaakceptowania przez ewangelików i starowierców i które umożliwi im obchodzenie Wielkiego Piątku jako dnia świątecznego zgodnie z ich zwyczajem”, powiedział 26 lutego w Wiedniu sekretarz generalny episkopatu Austrii, ks. Peter Schipka w rozmowie z agencją katolicką Kathpress.

Zgodnie z ostateczną decyzją rządu każdej osobie pracującej przysługuje zgodnie z przepisami o urlopach „osobisty dzień wolny”, co umożliwi spędzenie go zgodnie z ich religią.

 

Wielki Piątek dniem wolnym także dla katolików

Ks. Schipka podkreślił, że od początku Kościołowi katolickiemu zależało na tym, aby ewangelicy zgodnie z ich wyznaniem mogli w dalszym ciągu świętować Wielki Piątek. O tej potrzebie mówił też w tych dniach przewodniczący episkopatu, kard. Christoph Schönborn. Arcybiskup Wiednia zaapelował do rządu o rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa i religii, aby wypracować lepsze rozwiązanie, niż proponowane ostatnio, a mianowicie pracę w Wielki Piątek do godz. 14 dla wszystkich.

Fakt, że doszło teraz do zadowalającego rozwiązania, jest oznaką przyjaznej polityki rządu wobec religii, zwłaszcza stanowiących mniejszość – podkreślił ks. Schipka.

Ewangelicki biskup Michael Bünker określił decyzję rządu jako “pozytywne rozwiązanie z kroplą goryczy”. Pozytywnym jest fakt, że rząd odszedł od kontrowersyjnej propozycji pracy tego dnia do godz. 14. Umożliwi to ewangelikom, że będą mogli świętować tak ważny dla ich wyznania dzień, jakim jest Wielki Piątek. Decyzja rządu nikogo nie dyskryminuje i umożliwia także wyznawcom innych religii obchodzenie ich świąt. „Kroplą goryczy” jest fakt, że dziać się to będzie kosztem dni urlopowych.

„Osobisty dzień świąteczny”

Nowa propozycja rządu będzie dziś poddana głosowaniu w austriackim parlamencie. Przewiduje „osobisty dzień świąteczny” odpisywany z urlopu. O zamiarze wykorzystania tego dnia pracownik będzie musiał poinformować swego pracodawcę na trzy miesiące wcześniej. Termin ten jest krótszy tylko w 2019 roku.

Dyskusję wokół Wielkiego Piątku wywołała decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Orzekł on, że obowiązujące w Austrii przepisy, według których Wielki Piątek jest płatnym dniem świątecznym tylko dla ewangelików i starowierców, są sprzeczne z zasadą równości. Jeśli odpowiednie regulacje nie ulegną korekcie prawnej, najbliższy Wielki Piątek (19 kwietnia) wszyscy pracownicy – również katolicy- mogliby mieć płatny dzień wolny.