Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 17/04/2024 |
Św. Roberta z Molesme
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Czy mamy szansę na zmianę w życiu? Na szczęście jest Ona: Patronka nawrócenia

Woman Praying the Rosary

© Antoine Mekary | ALETEIA

Ks. Janusz Kumala MIC / „Z Niepokalaną” - 17.09.19

Może pojawia się w nas myśl, że nie warto się trudzić, bo już wiele razy próbowaliśmy i nie udawało się?

Droga życia jest naznaczona codziennym na­wracaniem się, czyli zwracaniem serca ku Bogu. Im bardziej nasze serce, oczy i uszy są zwrócone ku Bogu, tym skuteczniej działa w nas Jego łaska. Owocem Bożego działania jest ustawiczna przemiana naszego życia.

W drodze towarzyszy nam Maryja, Patronka na­wracających się i Ucieczka grzeszników. Swoim przy­kładem życia pociąga nas do Boga, a swoim wstawien­nictwem wyprasza nam Jego miłosierdzie i pomaga trwać na drodze nawrócenia.
Czytaj także:
Tu Maryja wyprasza pocieszenie i ratuje od rozpaczy. Modlitwa i uzdrowienia w sanktuarium w Skrzatuszu

Odkryć Miłość

Początkiem drogi nawrócenia jest odkrycie Bożej miłości, która towarzyszy nam od początku naszego istnienia. Dzięki niej pojawiliśmy się na ziemi i bę­dziemy żyć wiecznie. W relacjach międzyludzkich powtarza się nieraz, że kochać kogoś, to znaczy mó­wić mu: „Ty nigdy nie umrzesz”.

Możemy to też od­nieść do Boga, który mówi tak do człowieka, z tym, że Jego deklaracja ma moc, która sprawia, że rzeczywi­ście możemy żyć wiecznie. Boża miłość jest stwórcza, bo daje życie, zachowuje je i przedłuża w nieskończo­ność. Doświadczenie takiej miłości wprowadza do naszego serca pokój i daje poczucie bezpieczeństwa.

Maryja w Niepokalanym Poczęciu ukazuje nam moc Bożej miłości, która nie tylko zachowała Ją od grzechu pierworodnego, ale też napełniła łaską pełnej świętości. Przykład Maryi przekonuje nas, że tylko Boża miłość nas przemienia, a czyni to wtedy, kiedy otwieramy na nią nasze serce.

Usłyszeć

Bóg stale nas woła po imieniu, aby powiedzieć o swojej miłości i objawić nam swoją wolę. Chce wskazywać drogę życia, która jest drogą nawrócenia. Posiadanie otwartych uszu i wsłuchiwanie się w Boży głos są naszym codziennym zadaniem i warunkiem duchowego wzrastania.

Skupienie uwagi na Bogu sprawia, że nie błądzimy w codziennych zmaganiach ze złem. Wsłuchani i wpatrzeni w Boga, otrzymujemy siłę do przeciwstawiania się pokusom.

Maryja, Dziewica słuchająca, uczy nas słuchania Boga i rozważania Jego słowa. Uważnie wsłuchiwała się we wszystko, co mówił do Niej Bóg, a jeśli czegoś nie rozumiała, to zachowywała to w swoim Sercu i rozważała. Nie zlekceważyła żadnego słowa, ale każ­de starała się wiernie wypełnić. Szła drogą świętości, prowadzona przez Ducha Świętego.


Our Lady of La Leche Chapel

Czytaj także:
Najstarsze sanktuarium maryjne w Stanach Zjednoczonych

Zaufać

Spojrzenie w przyszłość może budzić w nas lęk, bo przecież jesteśmy świadomi naszej słabości i już popełnionych grzechów. Czy zatem mamy szansę na zmianę w życiu? Na prawdziwe nawrócenie? Może pojawia się w nas myśl, że nie warto się trudzić, bo już wiele razy próbowaliśmy i nie udawało się…

Wobec objawiającego się Boga należy przyjąć po­stawę zaufania. Boża miłość prowadzi nas drogą, na której pojawiają się nasze słabości i grzechy, ale naj­ważniejsza jest nasza ufność w Boże Miłosierdzie. Dzięki niej Bóg poprowadzi nas do świętości.

Przed Maryją Bóg postawił bardzo trudne zadanie. Po ludzku przecież niewykonalne. Miała zostać Matką Boga. Maryja jednak zaufała Bożemu Słowu i otworzy­ła dla Niego Serce. Nawet w najtrudniejszych chwilach, pełnych cierpienia i bólu, ufała Bogu.

Powierzyć się

Jeśli chcemy iść i wytrwać na drodze nawrócenia, musimy powierzyć się Bogu. Oddać się Mu całko­wicie. Bez reszty. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie zmienić naszego życia na lepsze. Jedynie Bóg może tego dokonać. A czyni to wtedy, gdy Mu całkowicie zawierzymy.

Bóg zmienił życie Maryi, bo odpowiedziała Mu: „Tak, jestem Twoją służebnicą, powierzam się Tobie”.

Dziewczyna z Nazaretu stała się Matką Boga. Pokorna Służebnica – Matką Króla. Bądźmy gotowi na spotkanie z Bogiem w sakra­mencie pokuty, w którym Bóg dotyka nas z miłością i mówi, że nas kocha. Powierzmy Mu swoje życie i ufnie podążajmy drogą nawrócenia.
Czytaj także:
Na kilka lat odwróciła się od Boga. W duchowej walce pomogła jej Maryja [świadectwo]

Tags:
Maryjarozwój duchowy
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail