Aleteia

Christiana Peterson

Mieszka z rodziną w wiejskiej części Illinois. Ma doktorat z kreatywnego pisania na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. Jej felietony o życiu na farmie i wspólnocie, recenzje książek dla młodzieży i bajki można poczytać w czasopismach Curator, Art House America, her.meneutics i Good Letters.