Aleteia

Dlaczego Jezus na ikonach wykonuje ten gest ręką?

Udostępnij

Czy patrząc na ikony zastanawialiście się kiedyś, dlaczego postaci Chrystusa i świętych wykonują rękoma te gesty?

Każdy z gestów uwiecznionych na ikonach ma konkretne znaczenie, jednak często ich nie rozumiemy, bo zostały „zapisane” w języku greckim.

Starożytni Grecy i Rzymianie posiadali złożony system gestów wykorzystywanych przez mówców i retorów w trakcie wystąpień na agorze czy w senacie, podczas spotkań prywatnych, a nawet w szkolnej klasie. Towarzyszące przemówieniom gesty były oczywiście powszechnie znane słuchaczom. Nam jednak nie mówią zbyt wiele i dlatego musimy nauczyć się je rozpoznawać.

 

gesti2

 

Archanioł Gabriel i podniesiona ręka

Na ikonach przedstawiających zwiastowanie, Archanioł Gabriel ma zwykle rękę podniesioną w geście używanym przez rzymskich retorów do zapowiedzi zdania wielkiej wagi. Był to gest poprzedzający meritum wypowiedzi. Tradycja tak silnie zakorzeniona była w starożytnym Rzymie, że gest ten można zauważyć na najstarszym znanym wyobrażeniu sceny zwiastowania.

 

screen-shot-2016-06-09-at-9-07-21-am

 

Sens gestu związanego z klasyczną sztuką oratorską jest źródłem ikonograficznego motywu ukazującego Chrystusa wznoszącego rękę w sposób, w jaki czynili to oratorzy w starożytnym Rzymie czy Grecji. To oczywiste – Chrystus najbardziej ze wszystkich ma coś istotnego do przekazania.

Jednakże gest ten ma jeszcze inne znaczenia, które warto sobie uzmysłowić. Zwłaszcza w przypadku postaci Jezusa symbolika gestów Jego rąk jest bardziej złożona.

 

Prawa ręka Chrystusa

We wszystkich przedstawieniach Chrystusa w tradycji katolickiego Bizancjum czy prawosławia, Jego prawa ręka wzniesiona jest w geście błogosławieństwa. Tym samym gestem dłoni kapłani udzielają błogosławieństwa w trakcie liturgii. Dlatego przedstawienia postaci świętych stanu kapłańskiego ukazują ich ze wzniesioną prawą ręką.

 

reka-ikona

 

W greckiej ikonografii prawosławnej oraz we wczesnych przedstawieniach chrześcijańskich wzniesiona w geście błogosławieństwa dłoń układa się na kształt liter IC XC, skrótu greckich słów Jezus (IHCOYC) Chrystus (XPICTOC), zawierającego pierwszą i ostatnią literę obu wyrazów. Błogosławiąca dłoń przedstawia więc imię Jezusa, imię ponad wszelkie imię.

 

icxc4

 

Oprócz ułożenia na kształt liter, gest błogosławieństwa Chrystusa przekazuje również prawdy wiary. Trzy palce odpowiadające literom I oraz X są przedstawieniem Trójcy Świętej, jedności Trójosobowego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dotknięcie kciuka i palca serdecznego nie tylko odpowiada literze C, lecz także symbolizuje wcielenie, związek boskiej i ludzkiej natury w osobie Chrystusa.

Kiedy następnym razem popatrzycie na ikonę, odczytajcie jej przesłanie. Teraz znacie już język, jakim do nas przemawia.