Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 06/12/2023 |
Św. Mikołaja
Aleteia logo
Aktualności
separateurCreated with Sketch.

Dla chętnych, online, a może tradycyjnie? Jak będzie wyglądać tegoroczna kolęda?

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Adam STASKIEWICZ/East News

Karol Wojteczek - Katolicka Agencja Informacyjna - 14.12.21

Trwająca od niemal 2 lat pandemia COVID-19 znacząco przeorganizowała życie Polaków, w tym ich praktyki religijne. Zmianie uległy sposoby udzielania sakramentów, funkcjonowanie parafialnych wspólnot, ale też tryb organizacji tradycyjnych okołoświątecznych wizyt duszpasterskich.

Jak będzie wyglądać tegoroczna kolęda w różnych regionach Polski? Podsumujmy informacje, jakie do tej pory udostępniły poszczególne diecezje.

1Gdańsk

W związku z wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i utrzymującym się stanem pandemii COVID-19, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wskazał trzy formy przeprowadzenia tegorocznej wizyty duszpasterskiej w archidiecezji gdańskiej.

Pierwszą z nich jest tradycyjna kolęda w domach tych wiernych, którzy wyraźnie o nią poproszą. Drugą, podobnie jak w ubiegłym roku, ma być msza święta w intencji poszczególnych parafian (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej). Trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie mszy świętych dla wiernych z poszczególnych obszarów parafii oraz odwiedziny u tych osób, które wyraźnie o to poproszą.

O wyborze konkretnej formy zadecyduje proboszcz danej parafii– informuje ks. Maciej Kwiecień, rzecznik archidiecezji gdańskiej.

2Poznań

W najbliższym roku w archidiecezji poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie – poinformował bp Szymon Stułkowski. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupachna wieczorną mszę św. – czytamy w zarządzeniu Wydziału Duszpasterskiego poznańskiej kurii. Podobne wytyczne wydano w archidiecezji poznańskiej w ubiegłym roku.

Podczas kolędowej mszy św. duszpasterze powinni wygłosić okolicznościową homilię, pobłogosławić zebranych oraz pozostałych w domach mieszkańców (zwłaszcza chorych), jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.

Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej – czytamy w liście podpisanym przez bp. Stułkowskiego.

Poznański biskup pomocniczy przekonuje, że warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów celebrowali „liturgię rodzinną”. Jej formą może być odmówienie modlitwy, której tekst wierni otrzymali w świątyni, oraz skropienie mieszkania wodą święconą.

Jedynie na wyraźne życzenie i zaproszenie rodzin księża mogą odwiedzić parafian z wizytą duszpasterską w miejscu ich zamieszkania, zachowując wszystkie restrykcje sanitarne.

3Legnica

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, biskup legnicki Andrzej Siemieniewski zadecydował, że forma przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej w świątecznym czasie pozostanie w kompetencji księży proboszczów.

Po odpowiednim rozeznaniu, zgodnie z obowiązującymi w danych momencie przepisami państwowymi i sanitarnymi, każdy z proboszczów ma podjąć decyzję o sposobie i czasie przeprowadzenia kolędy. Informacja o niej zostanie ogłoszona w kościołach danej wspólnoty.

4Częstochowa

W związku z sytuacją epidemiczną wizyta duszpasterska w archidiecezji częstochowskiej w tradycyjnej formie „od drzwi do drzwi” nie jest wskazana. Możliwa jest jednak kolęda u tych, którzy wcześniej sami wyraźnie o to poproszą. Realizację wizyty duszpasterskiej można również przełożyć na inny stosowny czas w ciągu roku, gdy warunki epidemiczne będą na to pozwalać – pisze w specjalnym liście abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Duchowny przypomina, że kolęda nie jest to tylko pobożny zwyczaj, ale obowiązek wynikający z prawa kościelnego. Stanowi ono, że proboszcz powinien ‘nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu’ (kan. 529 § 1). W obecnej jednak sytuacji epidemicznej oraz zmieniających się przepisów sanitarnych, w planowaniu i realizacji wizyty duszpasterskiej należy kierować się miłością i roztropnością duszpasterską, poczuciem odpowiedzialności za innych i siebie, różną wrażliwością i stanem zdrowia wiernych oraz księży.

W przypadku, gdy wizyta duszpasterska zostanie odłożona na późniejszy stosowny czas, niewykluczone jest, by księża proboszczowie zapraszali wiernych z poszczególnych ulic czy rejonów parafii na wspólną modlitwę za rodziny do kościołów parafialnych. Wszystkie jednak działania muszą uwzględniać zasadę dobrowolności, bieżące restrykcje sanitarne, sytuację i specyfikę parafii oraz budynku kościoła, a także oczekiwania wiernych – wskazuje abp Depo.

5Bydgoszcz

Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, kolęda w diecezji bydgoskiej będzie mogła odbyć się w formach wybranych przez proboszczów każdej z parafii. Jedną z nich jest złożenie przez kapłana tradycyjnej wizyty w domach wiernych, którzy wcześniej o to poproszą. Inną – spotkania w świątyniach.

Wiernych zachęcam do uczestnictwa w eucharystiach, sprawowanych w intencji rodzin z danego regionu parafii. Podczas nich będzie udzielane błogosławieństwo, związane tradycyjnie z kolędą. Drodzy Bracia, niech spotkania z wiernymi, mimo ograniczeń i trudnej sytuacji, będą okazją do rozmowy i podjęcia tematów ważnych dla naszych wspólnot parafialnych – napisał ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk.

Duchowny zachęcił również duszpasterzy do modlitwy w intencji wiernych i ofiarnej służby we wspólnotach parafialnych szczególnie poprzez umożliwienie przystępowania do sakramentu pokuty w okresie przedświątecznym.

6Włocławek

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wydał zarządzenie dotyczące tegorocznej wizyty kolędowej. Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, w diecezji włocławskiej kolęda będzie mogła odbyć się w jednej z trzech form wybranych przez księdza proboszcza.

Pierwsza forma to złożenie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych, którzy wcześniej o to poproszą. Tam, gdzie duszpasterz zrezygnuje z tradycyjnej formy odwiedzin, wiernych można zaprosić do kościoła na mszę świętą dla wskazanej grupy (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej). Trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie mszy św. dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą. Duszpasterze powinni również śledzić na bieżąco wydawane przez stronę rządową rekomendacje i w oparciu o nie realizować zamierzenia kolędowe.

Bp Wętkowski prosi wszystkich o modlitwę w intencji ustania pandemii, a także w intencji chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym. Duszpasterzy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, proszę o szczególną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo wiernym z ich parafii – zaapelował duchowny.

7Radom

Wobec zbliżającego się czasu, w którym duszpasterze w minionych latach odwiedzali wiernych z wizytą duszpasterską, pozostawiam księżom proboszczom podjęcie decyzji o formie przeprowadzenia kolędy w najbliższych tygodniach – czytamy we wskazaniach ordynariusza radomskiego Marka Solarczyka.

Duchowny dodał, że doświadczenia minionego roku przyniosły wiele dobrych praktyk duszpasterskich, dzięki którym kapłani mogli przyzywać mocy Bożego błogosławieństwa dla rodzin, a dzięki wspólnej modlitwie umacniała się wspólnota parafialna.

Bp Solarczyk zobowiązał duszpasterzy, aby każda z przyjętych form duszpasterskiej opieki była przeprowadzona z troską o duchowe dobro wiernych, z szacunkiem dla ich życiowego poświęcenia i z zachowaniem obowiązujących wskazań sanitarnych.

Niech podjęte działania przyniosą umocnienie wiary, zjednoczenie wspólnoty parafialnej i przyczynią się do duchowej siły wobec życiowych wyzwań i na czas trudnych warunków pandemii – napisał duchowny.

8Kielce

Rzecznik diecezji kieleckiej ks. dr Mirosław Cisowski poinformował, że decyzję dostosowaną do warunków każdej parafii podejmą księża proboszczowie, uwzględniając aktualne zasady sanitarne. Nawet jeśli zdecydują się przyjąć zaproszenie do któregoś z domów, powinni zachować dystans, korzystać z maseczek i rozsądnie dysponować czasem wizyty duszpasterskiej – powiedział KAI ks. Cisowski.

Duchowny dodał, że niektóre parafie na terenie Kielc już zdecydowały i organizują wizytę duszpasterską podobnie jak rok temu, tzn. tradycyjne wizyty w domach zastępując wspólną modlitwą w świątyniach.

9Rzeszów

W diecezji rzeszowskiej nie będzie wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie, tzn. księża nie będą odwiedzać parafian – wynika z zaleceń przedstawionych przez kurię diecezjalną w Rzeszowie. Zamiast tradycyjnej kolędy proboszczowie mogą zorganizować spotkania dla grup wiernych w kościołach.

W minionym roku księża przychodzili do wiernych, gdy proszono ich o poświęcenie nowego domu lub mieszkania, bądź z powodu ważnej racji duszpasterskiej – tłumaczy ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Ta możliwość spotkania okazała się potrzebna. Były takie rodziny, którym z różnych powodów trudno było przyjść razem do kancelarii parafialnej, aby porozmawiać z księdzem. Podobnie jest w tym roku – gdy ktoś chce, aby ksiądz do niego przyszedł, powinien indywidualnie zaprosić go do siebie – dodaje duchowny.

W komunikatach kurii poruszona została też kwestia spowiedzi adwentowej. Podobnie jak w minionym roku, na terenie diecezji rzeszowskiej nie będzie spowiedzi dekanalnych z udziałem większej liczby księży. Proboszczowie powinni zorganizować spowiedź tak, aby uniknąć dużych zgromadzeń.

10Tarnów

W tym roku kolęda w diecezji tarnowskiej powinna przybrać jedną z trzech form z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych – zdecydował bp Andrzej Jeż w specjalnym zarządzeniu w związku z panującą pandemią.

Pierwszą z form są odwiedziny przez księży domów tych wiernych, którzy wcześniej wyraźnie o to poproszą. Drugą – zaproszenie do kościoła na msze św. rodzin z poszczególnych rejonów parafii, tak jak to miało miejsce rok temu. Trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie mszy św. dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą.

Wybór formy wizyty duszpasterskiej księża proboszczowie przedyskutować powinni z parafialną radą duszpasterską lub z parafialnym zespołem synodalnym.

11Bielsko-Biała/Żywiec

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w diecezji bielsko-żywieckiej nie organizujemy w tym roku 2020/2021 odwiedzin duszpasterskich rodzin w tradycyjnym okresie. Wizytę duszpasterską przenosimy na czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne – napisał na Twitterze ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel.

12Gniezno

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formy tegorocznej kolędy Wydział Duszpasterski kurii metropolitalnej w Gnieźnie zalecił zachowanie formy zeszłorocznej, polegającej na zapraszaniu wiernych z danych ulic na modlitwę do kościoła. Kuria wyraziła także zgodę na udanie się z wizytą kolędową do osób, które same o to poproszą. Nie można jednak organizować kolędy tak, jak to miało miejsce przed pandemią.

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń uprasza się o zachowywanie przepisanych prawem środków ostrożności– zaapelował ks. Jakub Dębiec,
przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego gnieźnieńskiej kurii.

13Lublin

Na stronie archidiecezji lubelskiej czytamy, co następuje:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, po konsultacji przeprowadzanej podczas Konferencji Księży Dziekanów, informujemy, iż wierni mogą otrzymać błogosławieństwo związane tradycyjnie z kolędą w dwóch formach:

1. Podczas Eucharystii w dni powszednie: księża proboszczowie mogą zaprosić mieszkańców w mniejszych grupach do kościoła i udzielić im oraz ich bliskim błogosławieństwa kolędowego.

2. Podczas wizyty w domu parafian w tradycyjnej formie: jeśli taką decyzję podejmie proboszcz, na zaproszenie wiernych i z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

Duszpasterzy zachęcamy do modlitwy w intencji wiernych i umożliwienie im przystępowania do sakramentu pokuty w okresie przedświątecznym. Do wiernych apelujemy, aby chętnie – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – gromadzili się na eucharystii.

14Katowice

W tym roku nie będzie ogólnych obostrzeń. Ksiądz arcybiskup pozostawia proboszczom oraz radom parafialnym decyzję co do formy, terminu oraz organizacji odwiedzin duszpasterskich – wyjaśnił w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” ks. dr Tomasz Wojtal, rzecznik prasowy metropolity katowickiego.

W wielu parafiach archidiecezji zapadła decyzja o przeprowadzeniu kolędy w sposób hybrydowy. Oznacza to, że w intencji mieszkańców wszystkich ulic parafii odbędą się msze święte. Natomiast osoby chętne, które chcą osobistych odwiedzin księży, mogą prosić o to w kancelariach parafialnych.

Ciekawą formę łączności z wiernymi obrała tyska parafia św. Maksymiliana Kolbego. Tam kolęda przyjmie postać online. Proboszcz parafii, ks. Grzegorz Strzelczyk, połączy się z parafianami za pomocą Zooma.

15Warszawa

Proboszczowie korzystają z wytycznych, które przygotowano już w ubiegłym roku. Dawały one możliwość wyboru wizyty duszpasterskiej w takiej formie, jaka będzie odpowiadała danej sytuacji. Inaczej wygląda to w dużych miastach, inaczej w małych parafiach – tłumaczył w rozmowie z naTemat.pl ks. Przemysław Śliwiński z biura prasowego archidiecezji warszawskiej.

Pierwszą formą może być zapraszanie wiernych z wyznaczonej części parafii (np. bloku, sąsiedztwa) na wspólną mszę w kościele. Druga to wizyta duszpasterska na zaproszenie parafian, zaś trzecia, możliwa do zrealizowania zwłaszcza w parafiach wiejskich – kolęda w tradycyjnej formie.

Z sygnałów, o których wiem, wygląda to tak, że rodziny zainteresowane wizytą duszpasterską zgłaszają ten fakt księdzu i wtedy ustalane są szczegóły – mówił ks. Śliwiński.

Tags:
Boże Narodzeniekoronawiruspandemiapo kolędzie
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail