Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 07/12/2023 |
Św. Ambrożego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Wniebowstąpienie, które niesie w sobie paradoks [komentarz do Ewangelii]

Jesus' ascension

Gebhard Fugel | Public Domain

Ks. Grzegorz Michalczyk - 29.05.22

Wniebowstąpienie staje się w tej Ewangelii „pomostem” łączącym czas bezpośredniego przebywania uczniów z Jezusem z czasem powstającego właśnie Kościoła.

Łukasz, autor Ewangelii, której zakończenie słyszymy w liturgii dzisiejszej niedzieli, dwukrotnie opisał wniebowstąpienie Pana Jezusa. Zarówno w Łukaszowej Ewangelii (na jej końcu), jak i w Dziejach Apostolskich (na samym początku), mowa jest o tajemniczym odejściu Jezusa po pożegnaniu z uczniami.

W dedykowanym „dostojnemu Teofilowi” dwuczęściowym dziele Łukasza, wniebowstąpienie staje się „pomostem” łączącym czas bezpośredniego przebywania uczniów z Jezusem z czasem powstającego właśnie Kościoła. I tylko w relacji Łukasza znajdujemy „detale” opisu wniebowstąpienia. Marek stwierdza jedynie: „Pan Jezus wzięty został do nieba”. Mateusz w swojej Ewangelii opisuje pożegnanie Jezusa z uczniami i rozesłanie ich na cały świat z misją głoszenia Dobrej Nowiny i udzielania chrztu „wszystkim narodom”.

Łukasz natomiast, oprócz wzmianki o rozstaniu Jezusa z apostołami, zwraca uwagę na trzy motywy, istotne w kontekście przyszłości uczniów i rodzącej się wspólnoty. Jezus podkreśla rolę Pism (Słowa Bożego), które wypełniają się w Nim – Zmartwychwstałym – i zapowiadają konieczność głoszenia Ewangelii poganom. Misja ta stanie się jednak możliwa dopiero wtedy, gdy zesłana zostanie „obietnica Ojca” (Duch Święty), a uczniowie zostaną „przyobleczeni w moc z wysoka”. Wtedy opuszczą Jerozolimę, by wypełnić swoje posłannictwo.

Wniebowstąpienie – rozstanie, które prowadzi do bycia razem

Trzecim motywem jest podkreślana w Ewangelii spontaniczna radość, przepełniająca uczniów, mimo iż rozstają się z Panem. Pożegnania rodzą smutek i tęsknotę. Ewangelia jednak ukazuje pełnych radości uczniów, wracających do świętego miasta, „wielbiących i błogosławiących Boga”. Wniebowstąpienie Jezusa niesie bowiem w sobie niezwykły paradoks. Jest rozstaniem prowadzącym do pełniejszego i doskonalszego przebywania razem…

W poruszający sposób oddaje tę tajemnicę Roman Brandstaetter w swej genialnej powieści Jezus z Nazarethu.

Stali, uporczywie wpatrując się w znikające Miejsce, gdzie przed chwilą stał… A Jezus powoli w nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, coraz wyżej, a to oddalanie się z Miejsca było równoczesnym pozostawaniem w Miejscu, a odchodzenie było powrotem, a chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był dalej, tym był bliżej, a im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej był cielesny i obecny, i wreszcie, wreszcie poczuli, że mogą dotknąć Jego dłoni, Jego nóg, Jego ran bez obawy o śmiertelne porażenie. I tak oddalając się, wstępował we własne Istnienie, w Byt niewidzialny i nieskończony, którym jest On sam. Jeszcze raz spojrzeli na puste Miejsce, już o bardzo niewyraźnych zarysach Pana, jeszcze raz badawczym spojrzeniem ogarnęli całą przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego całkowitą i niewątpliwą niewidzialność, powrócili do Jerozolimy i udali się do Świątyni Pańskiej, gdzie wraz z Miriam i pobożnymi niewiastami dziękowali Elohim i błogosławili Elohim, który wzbudził w Izraelu dla zbawienia świata Mesjasza, Pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazarethu.

Tags:
Jezus Chrystuskomentarz do Pismawniebowstąpienie
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail