Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Katolicki portal bez polityki. Wesprzyj nas!

Aleteia

Walczyła z alkoholizmem, nadgodzinami, pracą dzieci. Chrześcijańska feministka z XIX wieku: Frances Willard

By photo taken before 1898, author not known, Image edited
Udostępnij

Wiedzieliście, że jedna z dziewiętnastowiecznych organizacji feministycznych opierała się na wartościach chrześcijańskich? Oto historia jej najważniejszej działaczki.

W Boże Narodzenie 1873 roku w Stanach Zjednoczonych narodził się Women’s Christian Temperance Union (WCTU), oparta na chrześcijaństwie organizacja, stawiająca sobie za zadanie doprowadzenie do społecznych reform i walkę z nierównościami w społeczeństwie. Jedną z najważniejszych założycielek ruchu była Frances Willard, kobieta, która poświęciła swe życie pracy dla innych.

Frances urodziła się w 1839 roku w chrześcijańskiej rodzinie. Początkowo edukacją córki zajmowała się matka, nauczycielka z zawodu. Następnie Frances i jedna z jej sióstr kontynuowały naukę na różnych amerykańskich uczelniach i koledżach. Po zdobyciu licencjatu Frances przez jakiś czas pracowała jako nauczycielka i prowadziła kobiece centrum uczelniane, działające przy Uniwersytecie w Northwestern.

Jednak wcześnie zdała sobie sprawę ze społecznych nierówności między mężczyznami a kobietami i ciężko pracowała, aby założyć WCTU. W tamtych czasach alkoholizm był bardzo powszechnym problemem, a w ślad za nim inne jego pochodne, szczególnie męska przemoc w małżeństwie. Jako pierwszy krok w stronę lepszego społeczeństwa Frances upatrywała umiar, mający pomóc mężczyznom w porzuceniu alkoholu.

Wybrana na drugą przewodniczącą WCTU, piastowała tę funkcję do końca swego życia. W ciągu tych wszystkich lat, poza walką z alkoholizmem, Frances Willard skoncentrowała się na tzw. „Home protection” – zgodnie z tą zasadą kobiety winny otrzymywać w małżeństwie ochronę, a nie przemoc.

By Frances E. Willard. 1839-1898. Publisher Chicago : Woman's Temperance Publishing Association. Public Domain

 

Francis Willard i chrześcijański feminizm

Opierając się na Piśmie Świętym Frances twierdziła, że dom winien być przestrzenią równości między mężczyzną a kobietą: „Bóg stawia mężczyzn i kobiety obok siebie w całym królestwie Jego prawa”. W tym sensie Frances jednoczyła się z sufrażystkami, które domagały się wyborczych praw dla kobiet, jednakowego dostępu do edukacji i pracy oraz równości wynagrodzeń.

Dzięki zarządzaniu Frances Willard i jej podróżom po Europie, podczas których prezentowała swoje poglądy na temat społecznej równości, WCTU stała się wpływową organizacją wykraczającą daleko poza granice USA.

Hasłem Frances Willard było „Robić wszystko”, a więc pracować na wszystkich możliwych frontach, aby wyeliminować ze społeczeństwa takie skazy jak alkoholizm, praca dzieci, straszne warunki życia więźniów czy prostytutek. Willard pomagała imigrantom i czarnoskórym, z oddaniem i do utraty sił witalnych broniła ośmiogodzinnego dnia pracy, domagała się poprawy systemu sanitarnego i wielu innych reform społecznych.

Frances Willard zmarła podczas snu przed ukończeniem siedemdziesięciu lat – szykowała się właśnie do kolejnej podróży do Europy w celu propagowania idei WCTU.

Jej praca na rzecz społecznej równości nie została zapomniana. Jest pierwszą kobietą, której pomnik stanął w Statuary Hall w amerykańskim Capitolu.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail